CDA/VVD Woudenberg willen geluidnorm warmtepomp

Het CDA en de VVD hebben samen een motie ingediend bij het college van B&W in Woudenberg om geluidsnormen van warmtepompen in te stellen en deze actief te handhaven bij nieuwbouw- en ombouwprojecten. Over de hoogte van de in te stellen normen verschillen deskundigen van mening.

Het CDA en de VVD roepen het college op om maximale geluidsnormen op te nemen voor warmtepompen en bij nieuwbouw- en ombouwprojecten de geluidsproductie van warmtepompen mee te nemen in de besprekingen met projectontwikkelaars en bouwers. Ook Gemeentebelangen Woudenberg steunde deze motie, die werd aangenomen. Deze partij hoopt daarbij dat de pers dit op zal pikken, zodat ook de consument deze problematiek bij bouwoverwegingen kan meenemen. “Er is immers aan beide zijden sprake van een informatie en zorgplicht”.

Geluidnorm omlaag of voorwaarden aan subsidie?

De afgelopen jaren ontving de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) meer dan honderd klachten over geluidsoverlast door warmtepompen. De NSG pleit voor verlaging van de norm voor warmtepompen van 40 naar 30 dB. Op 1 vandaag zegt directeur Erik Roelofsen: “Er zijn genoeg warmtepompen op de markt die 30 dB produceren. De 40 dB die veel warmtepompen nu nog produceren, is veel te veel. Inmiddels is de norm voor apparaten die ìn onze woningen staan, zoals een koelkast, 30 dB.”

Een van de klachten is afkomstig van Floortje uit Alkmaar. Zij had veel last van de warmtepomp van haar buurman. “Toen de warmtepomp aan ging, schrok ik me rot”, vertelt ze. “Hij hangt op een meter afstand mijn woonkamer. In de winter ging de pomp vaker draaien en kon ik de tv niet meer horen.” Het bleek dat de warmtepomp tegen een plank resoneert, waardoor de hele constructie trilt. Met haar buurman zoekt ze nu naar een oplossing, maar die hebben ze nog niet gevonden.

Precies dit soort misplaatsingen wil Doekle Terpstra van Techniek Nederland in de toekomst uitbannen. Hij pleit daarom voor strengere regels voor subsidies voor warmtepompen: ‘alleen subsidie op voorwaarde dat je de warmtepomp laat installeren door een erkende gecertificeerde installateur’. Hij is tegenstander van het verder verlagen van de geluidnorm voor warmtepompen. “Daarmee help je de hele energietransitie om zeep. De warmtepomp is de ruggengraat in die ontwikkeling.”

Bronnen: Gemeentebelangen Woudenberg, Een vandaag.