CNOSSOS-methode verbeterd door RIVM

De lidstaten van de EU zijn overeengekomen om vanaf 2022 een nieuwe gemeenschappelijke rekenmethode, CNOSSOS getiteld, te gebruiken voor geluidkartering en actieplannen. Aan die methode is lang gewerkt, maar ze bleek niet foutloos. Op aangeven van het RIVM zal een reeks fouten worden gecorrigeerd en zullen ook andere verbeteringen worden aangebracht.

Het RIVM heeft met een Europese werkgroep verbeterpunten opgesteld voor de nieuwe Europese rekenmethode om geluidniveaus voor wegverkeer, railverkeer en industrie te berekenen. Volgens de werkgroep, waarin meerdere lidstaten vertegenwoordigd waren, is de rekenmethode met deze voorstellen flink verbeterd. Wel is nog onderzoek nodig naar de mate waarin de bodem een dempend effect heeft op geluid. Deze factor is mede bepalend voor hoeveel geluid van de bron uiteindelijk bij woningen komt.

Het doel van de rekenmethode is om in Europa op uniforme wijze de geluidniveaus te berekenen op basis waarvan actieplannen worden opgesteld om de gezondheid van mensen te beschermen tegen hoge geluidniveaus. Het gaat hierbij vooral om woningen. Alle EU-lidstaten zijn vanaf 1 januari 2019 verplicht deze methode te gebruiken als ze geluidkaarten maken vanwege de Europese richtlijn omgevingslawaai. Deze geluidkaart moeten zij elke vijf jaar maken voor grote gemeenten (agglomeraties), drukke provinciale wegen, rijkswegen en hoofdspoorwegen. De verbeterpunten zullen in de volgende ronde, 2022, worden meegenomen. De meeste landen hebben in 2017 geluidkaarten gemaakt over de situatie in 2016.

De werkgroep is in 2018 met instemming van de Europese Commissie aan de slag gegaan. Aanleiding was eerder onderzoek van het RIVM waaruit bleek dat de Europese rekenmethode, Cnossos-EU:2015 geheten, onduidelijkheden en fouten bevat. Ook waren verbeteringen mogelijk. De werkgroep heeft per punt aangegeven waarom ze het als een probleem zien en een onderbouwd voorstel voor verbetering opgesteld. De werkgroep beveelt ook aan een handreiking op te stellen om de hoeveelheid geluid van bijvoorbeeld treinverkeer per land zo uniform mogelijk te berekenen. Lokale situaties en verschillen in materieel kunnen er namelijk voor zorgen dat de hoeveelheid geluid vanuit deze bron per land verschilt.

Daarnaast heeft het RIVM voorstellen opgesteld voor de letterlijke teksten voor het nieuwe Europese rekenvoorschrift.

bron: RIVM