Coenbrug A8 bij Zaandam wordt stiller

Rijkswaterstaat laat weten dat er besloten is een geluiddempende laag aan de onderkant van de Coenbrug bij Zaandam aan te brengen. De bewoners zijn al sinds 2005 in de slag met Rijkswaterstaat over de overlast.

Gebonk

Het geluid dat door omwonenden als bijzonder hinderlijk wordt ervaren wordt veroorzaakt door met name de brugklep en de holle ruimte onder de brug, die als klankkast functioneert. De wielen van passerende auto’s zorgen voor het bonken op de oplegpunten van de Coenbrug. Wanneer het werk gaat beginnen is nog onduidelijk: het is een klus die Rijkswaterstaat nog niet eerder heeft laten doen en waarvoor nog een aannemer moet worden gevonden, aldus Zaanstad Nieuws.

Volgens onderzoek zou op de betreffende locatie de geluidproductieplafonds niet worden overschreden volgens RWS, maar door de constructie van de brug is sprake van geluidhinder door het ‘bonken’ van de brug. Het bonken wordt veroorzaakt door met name de brugklep en de holle ruimte onder de brug (klankkast), schrijft De Orkaan. In december wordt opnieuw gesproken met de Werkgroep Coenbrug / A8. Wethouder Slegers zal daar ook bij aanwezig zijn.

Petitie

De SP en de werkgroep A8/Coenbrug proberen al lange tijd ervoor te zorgen dat de wijken rond de A8 en de Coenbrug (’t Kalf, Kogerveld, Oud Koog en de Boerejonkerbuurt) in Zaanstad gezonder en stiller worden. Hiervoor zijn volgens hen een aantal maatregelen nodig. De werkgroep en de SP denken dan naast het stiller maken van de brugklep ook aan een lagere snelheid op de A8 (80 km/u), stil asfalt en betere geluidsschermen. Ze hebben daartoe al enige tijd een petitie online staan.

Bronnen:

Zaanstad Nieuws, De Orkaan, Petities24