Concept-wijziging bouwbesluit geluid warmtepompen

Minister Ollongren stuurde deze maand de Tweede Kamer de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met de bepalingsmethode voor de geluidseisen van buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking.

De geluidseisen staan in het Bouwbesluit 2012 en de inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2021. Zoals verwoord in de toelichting van de wijzigingsregeling is de bepalingsmethode voorgelegd aan het Overleg Platform Bouwregelgeving en heeft er een internetconsultatie plaatsgevonden. De bepalingsmethode is zodanig dat door de installatiebranche gebruik kan worden gemaakt van de reeds beschikbare Europese productinformatie van warmtepompen en airco’s.

In artikel 3.8 van het Bouwbesluit wordt de volgende passage opgenomen: ‘Een installatie voor warmte- of koudeopwekking, die is opgesteld buiten de uitwendige scheidingsconstructie van een bouwwerk, veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel met, of dat bestemd is voor, een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, internetuitgave 2004.’

De tekst van de concept-wijziging van de Regeling Bouwbesluit vindt u hier.