Congres GTL: Omgevingswet, corona en innovaties

Het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit staat klaar om in november of januari geluiddeskundigen te voorzien van inspiratie en nieuwe kennis. Dit gebeurt in plenaire (discussie)sessies en in een groot aantal parallelle lezingen.

Twee dagen, veel lezingen en thema’s

De eerste dag (dinsdag 10 november, of 19 januari) staat vooral in het teken van de Omgevingswet, participatie, geluidhinder, gezondheid en trillingen. De plenaire sessie wordt een debat over het zoet en het zuur die de Omgevingswet ons brengt en staat onder leiding van de ervaren debatleider Marlies Leupen.

De tweede dag (woensdag 11 november, of 20 januari) komen veel innovaties aan bod voor weg- en railverkeer, gaat het over woningbouw, luchtvaart, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. De plenaire lezing met een discussiesessie onder leiding van ‘debatdame’ Elisabeth van den Hoogen gaat over de effecten van corona en wat we daarmee in de toekomst kunnen doen.

Organisator Ruud Gilde kijkt dan ook tevreden naar het programma. “De programmacommissie heeft weer een menukaart weten samen te stellen waar iedereen in kan winkelen, en we gaan er een mooi evenement van maken. Uiteraard moeten we vanwege de coronasituatie nog afwachten hoe en wanneer we het congres houden, maar ik heb er hoe dan ook zin in.”

Programma en inschrijven

Het volledige programma en de inschrijfmogelijkheden staan op de GTL-site. Hieronder staat een beknopte weergave van de thema’s.

Omgevingswet: Uiteraard is er wederom nieuws over de Omgevingswet, met op de eerste dag een plenair debat over de voors en tegens van de Aanvullingsregeling geluid. In de parallelle sessies wordt meer in detail gekeken wordt welke impact de nieuwe rekenregels kunnen hebben voor met name industrie en wegverkeer. Maar ook wordt de vraag beantwoord wat we nu moeten doen met alle bestaande jurisprudentie. Of hoe we het participatietraject in de toekomst beter kunnen invullen, want ook dat moet in de Omgevingswet beter gaan dan nu het geval is.

Hinder: Ook als je aan de wet voldoet, kan er nog steeds (veel) hinder zijn en gezondheidsschade optreden. In diverse lezingen komt aan bod waar je speciaal op kunt letten, of hoe je hindergerichte metingen kunt doen. Ook is er een lezing over de nieuwe GGD-richtlijn Omgevingsgeluid en Gezondheid.

Laagfrequent geluid: Dit lastige thema komt steeds meer in de aandacht van mensen en media. Er zijn lezingen een nieuw LFG-factsheet, maatwerk, en metingen.

Innovaties: De laatste jaren groeit de gereedschapskist met maatregelen voor weg- en railverkeer. Zo zit de geluiddiffractor inmiddels in het reken- en meetvoorschrift, met de GeluidVangrail zijn tests uitgevoerd, elektrisch (vracht)vervoer komt steeds meer op en de nieuwe sprinters zijn weer wat stiller dan de oude treinen. Ook in nieuwe projecten zoals TRANSIT en Acoutect worden oplossingen gezocht om hinder de beperken van spoorweglawaai. Andere innovaties, zoals parken met zonneschermen, hebben ook invloed op de geluidoverdracht.

Meten, rekenen en rapporteren: Ondanks alle maatregelen, is het schrijven van een goed rapport, het handig uitvoeren van metingen, een afweging maken om de maatregelen in te zetten, en de bureaucratie niet een té grote rol laten spelen niet altijd eenvoudig.

Luchtvaart: Schiphol en andere vliegvelden komen steeds vaker in het nieuws. Ook daar spelen innovaties zowel technische innovaties, maar ook om beter rekening te kunnen houden met de hinderbeleving.

Bron: congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit