Congres GTL: woningbouw, Omgevingswet en meer

Op 9 en 10 november 2021 zal naar verwachting, binnen de dan nog geldende restricties en richtlijnen, op de vertrouwde manier met volle zalen en een gezellige beursvloer, het congres Geluid Trillingen en Luchtkwaliteit plaatsvinden, in de Expo Hoevelaken. Met zoals gebruikelijk tientallen lezingen, enkele discussiefora en ruimschoots de tijd om met vakgenoten te discussiëren en de beurs met innovaties te bezoeken.

De plenaire discussiesessie van dinsdag gaat over de lockdown-effecten, met onder meer Eef Joosten (ILT) en Guus Velders (RIVM). Op woensdag zal Oscar Dusschooten (Wethouder Wonen, gemeente Tilburg, VVD) en diverse geluidexperts discussiëren over de woningbouwopgave.

Hieronder een kort overzicht van de belangrijkste thema’s. Het hele (concept) programma staat op de site van het congres GTL.

Dinsdag 9 november

De Omgevingswet: Hoe de nieuwe geluidregels eruit zien is inmiddels duidelijk. Maar hoe we er in de praktijk mee om moeten gaan, of wat er overblijft van de jurisprudentie onder de huidige wetten, is minder bekend. In diverse lezingen komen allerlei aspecten daarvan aan bod. Ook zullen we bij diverse lezingen stilstaan of we met alle huidige en toekomstige regels soms eigenlijk niet toch (ver) naast de roos mikken en hoe we kunnen bijsturen.

Lockdown-effecten: De coronalockdown: leuk was anders. Wel was het daardoor in het voorjaar van 2020 duidelijk stiller en schoner in Nederland. In de plenaire sessie zullen we samen debatteren welke lessen we mee kunnen nemen naar de toekomst. Laat ook jouw ideeën horen!

Geluidbeleving en -hinder: Gezondheid, al dan niet samenhangend met de optredende hinder, is expliciet aan de Omgevingswet verbonden. Daarom word je bijgepraat waarom geluid ‘meer dan een decibel’ is, en hoe we hinder kunnen verhelpen in de openbare ruimte en opnemen in beleid.

Luchtvaart: Schiphol en andere vliegvelden in Nederland komen door de geluidhinder steeds meer onder een vergrootglas te liggen. In een blok met drie lezingen komen de meest actuele inzichten aan bod over de relevante akoestische én niet-akoestische factoren.

Luchtkwaliteit en stikstof: We hebben een stikstofcrisis, maar er is ook een Schone Lucht Akkoord, gemeenten maken beleid en er zijn allerlei maatregelen om tegen het licht te houden. De hele dag, met zeven lezingen, staan deze onderwerpen centraal.

Woensdag 10 november

Woningbouw: De bouwopgave is enorm, maar het moet ook gezond gebeuren. Zowel in het plenaire debat als in diverse lezingen wordt stilgestaan bij de uitdagingen, wettelijke beperkingen en oplossingen die er zijn. Willen we bouwen tot de grenswaarde? Zijn de oplossingen een ‘trucje’ of hebben mensen dan ook echt minder hinder?

Weg- en railverkeer en piekgeluid: Er zijn volop ontwikkelingen. Naast lezingen over de vordering van de MJPG-programma’s, nieuwe kentallen voor voertuigemissies, akoestische veroudering van wegdekken en de invoering van de GeluidVangrail, haalt de ‘lawaaiflitser vaak het nieuws. Over deze laatste innovatie en de hinder van piekgeluiden gaat dan ook een flink blok met lezingen en discussie waar we heen moeten.

Industrie, installaties en LFG: Er zijn lezingen over de opvolger van de HMRI, over de regels en recente rechtelijke uitspraken over warmtepompen en windturbines, maar ook over de groeiende aandacht voor de aanpak van laagfrequent geluid.

Participatie: De burger wordt steeds mondiger, en om boze petities, raadsvragen en lange procedures te voorkomen, kun je beter vooraf goed met de omgeving afstemmen wat je gaat doen, of welke oplossing je hebt. Als voorbeelden zijn er lezingen over de actuele casussen van windturbines en MJPG-spoor en over co-creatie tussen burger en overheid binnen De Stille Stad.

Trillingen: Om woningen te kunnen bouwen op drukke locaties, zul je ook met trillingen rekening moeten houden. In zeven lezingen trillingsaspecten behandeld. Vooral bij het spoor zijn er diverse actuele ontwikkelingen.

Bron: Congres GTL