Controle geluidnormen ombouw Amstelveenlijn

De gemeente Amstelveen houdt rekening met extra overlast tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn in de zomervakantie. De aannemer heeft van de gemeente toestemming gekregen om van 8 juli tot en met 30 augustus, gedurende zeven dagen per week, in de avonduren (tot 23.00) en enkele keren in de nacht, te werken. De gemeente gaat meten of de geluidsbelasting binnen de kaders van de ontheffing blijft.

Lijn 5 wordt van 14 juli t/m 26 augustus buiten gebruik gesteld. “We hebben bewust voor deze aanpak gekozen om sneller klaar te zijn”, zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Er wordt in korte tijd veel werk verricht. Hierdoor wordt het buiten gebruik nemen van de tram tot een minimum beperkt, evenals de totale duur van de verkeers- en geluidsoverlast. Door een intensieve uitvoering van het werk tijdens zomervakantie, is de overlast kort, maar hevig. We hebben deze aanpak verkozen boven een langere uitvoeringstijd. Er zijn goede afspraken gemaakt met de aannemer om de overlast zo veel mogelijk te beperken.”

Geluidsnormen

Om te controleren of binnen de gestelde geluidsnormen wordt uitgevoerd, zullen er op verschillende punten geluidsmetingen worden uitgevoerd door de gemeente. “Als blijkt dat de geluidsnormen worden overschreden, dan moeten er passende maatregelen worden getroffen om de hinder weg te nemen”, zegt Ellermeijer. “We bekijken het van geval tot geval.”

De Amstelveenlijn

De aannemer treft maatregelen om geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken. Zo wordt er gewerkt met de best beschikbare technieken om het geluid van het werk zo laag mogelijk te houden. Waar nodig worden specifieke maatregelen getroffen voor de direct omwonenden om zo de overlast te compenseren. Daarbij zal altijd sprake zijn van maatwerk.

Tijdens vijf weekenden afgelopen voorjaar heeft de aannemer ook in de avond en nacht gewerkt aan de Amstelveenlijn. Het aantal klachten over geluidsoverlast is in deze periode relatief beperkt geweest.

Bron: Gemeente Amstelveen