Cumulatief geluid in omgevingsvisie Olst-Wijhe

De gemeente Olst-Wijhe vreest een extra stapeling van geluid als Lelystad Airport open gaat. Ze gaat de GGD daarom vragen wat de gevolgen voor de gezondheid zijn bij deze opeenstapeling van lawaai. De optelsom van geluid krijgt ook een plek in de toekomstige Omgevingsvisie. Dat schrijft De Stentor.

Nieuwe WHO-normen

Het CDA vroeg Olst-Wijhe om een reactie op nieuwe geluidsrichtlijnen van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). Die stelt, volgens het CDA, dat geluidshinder van verschillende bronnen bij elkaar opgeteld vermoedelijk een nog sterker negatief effect hebben op de gezondheid dan de afzonderlijke bronnen. Het college van Olst-Wijhe heeft vervolgens besloten die vraag aan de GGD voor te leggen, de gebruikelijke adviseur van de gemeente op het gebied van gezondheid en gezondheidsrisico’s. Daarnaast gaat het college de nieuwe inzichten en richtlijnen betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan die Olst-Wijhe net als andere gemeenten in Nederland gaat opstellen.

Dat plan regelt naast de ruimtelijke ordening ook zaken die betrekking hebben op de invloed van activiteiten op het milieu. Daarin krijgen gemeenten de ruimte om binnen bandbreedtes ook boven de grond eigen waarden te bepalen, waardoor zij rekening kunnen houden met een optelsom van geluid.

Lelystad Airport

De gemeente Olst-Wijhe heeft tijdens de belevingsvlucht van het vliegtuig dat op 30 mei in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat van en naar Lelystad vloog ook eigen geluidsmetingen laten verrichten. De rapportage van de meting, met een hogere waarde dan zou gelden volgens de MER, is gestuurd naar de kerngroep van gemeenten waar de gemeente Olst-Wijhe deel van uit maakt. De kerngroep verzamelt alle relevante informatie. Het resultaat van de meting wordt meegenomen in de zienswijze naar het ministerie. De gemeente Olst-Wijhe volgt de ontwikkelingen rond Lelystad Airport op de voet, schrijft RTV Oost.

Bronnen:

De Stentor, RTV Oost