Debat om geluid Hollandbaan in Woerden

Rondom de Hollandbaan zijn de bewoners klaar met het geluid van het toenemende verkeer. Daarom zijn er veel klachten binnengekomen bij gemeente Woerden. Vorig jaar is de weg vernieuwd, waardoor er nóg meer geluidsoverlast ontstond. Dit was precies waar de omwonenden voor vreesden. Ze stellen nu zelf een pakket aan maatregelen voor.

Naast het toegenomen verkeer, houden veel automobilisten zich niet aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Eén van de omwonenden, Dick Fokke, zegt het volgende in de Woerdse Courant: “Het is hier gewoon een racebaan. En wij als bewoners zuchten van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat met de gevolgen daarvan. Daar moet de gemeente iets aan doen. Die heeft deze rondweg gefinancierd; dan moet je ook de problemen die een dergelijke weg met zich meebrengt oplossen.”

Fokke denkt niet dat het hierbij zal blijven. “Er komt een oeververbinding over de Oude Rijn (Rembrandtbrug, red.) waardoor het op de weg nóg drukker gaat worden. De Hollandbaan en Waardsebaan zijn het alternatief voor de westelijke randweg om Woerden die er niet gaat komen. En wij zitten met de gebakken peren.”

Hoewel de bewoners rondom de Hollandbaan al jaren in gesprek zijn met de gemeente, is er tot hun frustratie nog geen resultaat. “Er worden wel maatregelen genomen om de overlast in te dammen, maar van een integrale aanpak is geen sprake”, geeft Fokke bij de Woerdse Courant aan. “Daarom komen we nu, onder het thema ‘TegenGeluid’ in actie, om de gemeente te bewegen met échte oplossingen te komen.” 

Duidelijke oplossing

De bewoners hebben zelf al onderzocht wat er moet gebeuren om de overlast te laten afnemen: flitspalen langs beide rijrichtingen, grotere verdrijvingsvlakken, stil asfalt en geluidsschermen. Fokke vindt dat vanwege de vele klachten, de gemeente deze maatregelen niet meer kan weigeren.

Partij Inwonersbelangen vindt ook dat het genoeg is. ,,De raad, als volksvertegenwoordiging, heeft geen zicht meer op de consequenties van de reconstructie Hollandbaan/Waardsebaan. Mede in relatie tot de motie en de voortgang van de Rembrandtbrug. Het is van groot belang dat er helderheid komt over welke maatregelen er gaan komen en in welke samenhang dit gezien moet worden. Inwoners kunnen ook niet langer opgezadeld worden met de problemen die het beleid, of het voorgenomen beleid, veroorzaken. Daarom dienen wij bij dezen een verzoek in tot het houden van een interpellatiedebat”, aldus de fractie in een brief aan burgemeester Victor Molkenboer.

Bron: Woerdse Courant, Algemeen Dagblad