Deursets in Rw,p waarden voorkomt faalkosten

De bijdrage van de deur inzake geluidswering wordt nogal eens onderschat. Gebruik van een deurset met de juiste geluidswerende prestaties kan hinder en overlast sterk verminderen.

Geluid is een complexe materie, waarbij er geregeld verwarring wil ontstaan over de benodigde geluidsisolatie, de gebruikte begrippen en geluidwaarden.

Specificeren in DnT,A?

In bijvoorbeeld het bouwbesluit maar ook in andere Rijksgebouwendienst-projecten is gekozen voor het specificeren van de prestatie eisen voor geluid op ruimte niveau (DnT-waarden). De waarde van DnT (en dus ook de hieruit berekende eengetalswaarde DnT,A ) is afhankelijk van de gekozen referentie nagalmtijd en van de gebouwindeling. De verhouding tussen het volume van de ontvangstruimte en de oppervlakte van de scheidingsconstructie (V/S) heeft hierbij ook grote invloed.

Meten van geluidwaarde deursets

De geluidisolatie van een constructie (zoals een deurset) wordt bepaald door deze aan te brengen in een meetopening tussen twee aangrenzende ruimtes. De te volgen meetmethode hiervoor is vastgelegd in de ISO 10140-2, de opvolger van de ISO 140/3. In de zendruimte wordt, met behulp van ruisbronnen een breedbandig signaal geproduceerd van voldoende sterkte. In het zend- en het ontvangvertrek wordt het geluiddrukniveau gemeten met behulp van een op een draaiarm gemonteerde microfoon. Tevens wordt de nagalmtijd in het ontvangvertrek gemeten. Uit deze meetgegevens wordt de geluidisolatie (R) berekend en uitgedrukt in decibels (dB).

In de praktijk ontstaat hiermee de discussie wat aangeboden moet worden. De eis vanuit het bestek of programma van eisen wordt gesteld op ruimte niveau maar moet ingevuld worden op constructieniveau (deurset). In veel gevallen is het de aannemer die tussen de opdrachtgever en fabrikant zit en gevraagd wordt de keuze te maken wat aangeboden moet worden. Zoals eerder vermeld is geluid een complexe materie en zal hij hier zelf geen antwoord op kunnen geven maar weer terug gaan naar de opsteller van het Bestek of PVE. Zo gaat er veel tijd en geld verloren om de juiste aanbieding te maken ten einde een project te voorzien van de juiste deuroplossingen en een tevreden opdrachtgever.

Discussie in de praktijk

Om van de kant van de fabrikanten eenduidig over de deur(set) prestaties te communiceren heeft GND met de bij haar aangesloten bedrijven de volgende definities vastgelegd.

Waarden van luchtgeluidsisolatie

De luchtgeluidisolatie wordt in diverse waarden uitgedrukt. GND en de bij haar aangesloten deurfabrikanten communiceert de waarden op een eenduidige manier naar de markt:

Rw, deurblad -waarde: de in het laboratorium gemeten geluidisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden. Dit is voor de markt minder relevant.

Rw,p, deurset -waarde: de in het laboratorium gemeten geluidisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn met deurblad en afdichting) vergeleken worden. Deze waarde is relevant voor de markt.

Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deursets vergeleken worden met de gevraagde waarde. Deze waarde is relevant voor de markt.

Door in een bestek of programma van eisen deursets te specificeren op Rw,p niveau worden tijd en faalkosten in offerte en uitvoeringsfase tegen gegaan. Daarnaast krijgen de opdrachtgever gebruiker een deuroplossing met de juiste geluidsisolatie die overlast voorkomt.

Ga naar www.gnd.nl/geluid/ en lees meer over de adviezen voor de verschillende toepassingen. 

Herkenbaarheid door garantie- en zekerheidslabel

Geluidwerende deuren van fabrikanten die zijn aangesloten bij GND zijn te herkennen aan het garantie- en zekerheidslabel in de hangzijde van de deur. Daarmee zijn op eenvoudige wijze afkomst en prestaties op het gebied van geluid- maar ook brand-, rook-, inbraakwerendheid en isolatie van de deur en het kozijn te controleren. GND is de overkoepelende organisatie van toonaangevende Nederlandse deurenfabrikanten die zich sterk maakt voor de optimale kwaliteit en prestaties van binnen- en buitendeuren, ook als het om geluidwerendheid gaat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.gnd.nl