Diverse verlagingen geluidnormen evenementen

Nu het festivalseizoen alweer een tijdje voorbij is, hebben diverse gemeenten de geluidsnomren geëvalueerd. Dit heeft geleid tot diverse verlagingen van de normen. Hieronder zijn er enkele genoemd.

Gemert-Bakel

De gemeente Gemert-Bakel heeft op advies van de gemeentelijke bezwarencommissie de geluidsnormen bij evenementen verzwaard. De strengere geluidsnormen moeten zorgen voor minder herrie en overlast. Bovendien moet nu eerder een vergunning worden aangevraagd. Aanleiding is de toenemende klachtenstroom over geluidsoverlast bij evenementen op De Schabbert en in het centrum. Gemert-Bakel hoopt dat de strengere normen bijdragen aan een beter woon- en leefklimaat. De gemeenteraad neemt in december hierover een besluit evenals over enkele andere maatregelen met betrekking tot het verlenen van een vergunning. Dat schrijft Omroep Centraal.

Meierijstad

Het geluidsniveau van muziek op evenementen in Meierijstad (Oost-Brabant met o.a. Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode) moet de komende jaren ook zachter. Dat staat in de nieuwe nota voor het evenementenbeleid van de gemeente, die ingaat vanaf 2019. Een uitzondering wordt gemaakt voor de festivals Paaspop, 7th Sunday en Harmony of Hardcore, aldus DTV Uden

Momenteel is het maximale geluid dat evenementen mogen produceren 80 dB(A) en 95 dB(C). Bij die tweede term worden de bastonen, die voorkomen in dancemuziek en voor de grootste overlast zorgen, meegenomen in de metingen. In de nieuwe regelgeving moet het volume vijf decibel omlaag en mogen festivals maximaal 90 dB(C) aan geluid produceren.

Paaspop en 7th Sunday

Festival Paaspop in Schijndel en 7th Sunday en Harmony of Hardcore in Erp worden gematst in de nieuwe regelgeving. Gelet op de grootte en het belang van deze evenementen wat betreft concurrentiepositie vindt de gemeente dat een afwijkende norm van maximaal 85 dB(A) en 100 dB(C) mogelijk is. De gemeente zal die afwijkende normen de komende jaren wel streng monitoren en uiteindelijk bekijken of deze geluidsniveaus ook omlaag gebracht kunnen worden.

Ermelo

Op de Veluwe verlaagt de gemeente Ermelo eveneens de normen. Buurtbewoners klagen over geluidsoverlast van de feesten, maar horecaondernemers vinden dat ze niet zachter kunnen. Volgens hen gaat een lager geluidsniveau ten koste van de beleving en dat kan er toe leiden dat artiesten en bezoekers wegblijven. Dat schrijft Ermelose Zaken.

In de oude situatie was het zo dat er een geluidsnorm van 90 dB(A) gehanteerd werd voor de evenementen op Het Weitje en aan de stationsstraat. Dat geluid is minder hard dan in een café, maar toch hard genoeg om overlast bij buurtbewoners te veroorzaken. Vooral de doordringende lage tonen worden vaak genoemd. De trilling daarvan is volgens de bewoners door het hele huis te merken.

Daarom is er in de algemene plaatselijke verordening (APV) vastgesteld dat het geluid bij de buitenevenementen niet harder mag zijn dan 70 dB(A), al is dat volgens de ondernemers niet te doen. Mensen zullen, al helemaal als ze een drankje ophebben, alleen al door met elkaar te praten boven het geluid van de muziek uitkomen, waardoor de sfeer compleet wegvalt. Afgelopen zomer zou het geluidsniveau rond te 85 dB(A) hebben gelegen. De lokale partij Burgerbelangen en het CDA vinden dat ook te soepel: “Volgens ons mag het ook 90 blijven.”

De burgemeester André Baars, die in dit geval de portefeuillehouder is, wilde nog benadrukken dat het oude beleid juist niet gehanteerd moet worden. “90 dB(A) zal er voor zorgen dat er weer kopjes van tafel gaan trillen.” De nieuwe normen zijn, zo zegt Baars volgens Het Kontakt Harderwijk, vastgesteld op basis van de normen in omringende gemeenten, maar ook zijn daar de meetresultaten van 2017 in betrokken.

Protest in Best

Misschien wel driehonderd mensen zijn deze maand naar het Dorpsplein in Best gekomen om te protesteren tegen de verlaging van de geluidsnorm bij evenementen van 80 naar 75 decibel. Daarover leest u meer in dit artikel.

Bronnen:

Omroep Centraal, DTV Uden, Het Kontakt Harderwijk, Ermelose Zaken