Dronten gaat mogelijk permanent windmolens meten

In Dronten is er de afgelopen maanden van veel kanten gewezen op mogelijke nadelige invloeden van windparken. Vandaar dat de gemeente misschien van plan is het geluid continu te gaan meten. Over de extra hinder die laagfrequent geluid van windturbines zou geven, is in heel Nederland discussie.

„Uit de literatuur bleek niet dat het zogeheten ‘laagfrequent geluid’ (lage tonen) van windturbines voor extra hinder zorgt in vergelijking met gewoon geluid”, schrijft het college, „Voor andere gezondheidseffecten van het geluid van windturbines, geeft wetenschappelijk onderzoek geen eenduidig bewijs.” Echter, B en W zeggen dat Windplan Blauw en Groen aan alle normen voldoen. Bovendien hebben ze de vergunningen al.

Hinder kan van alles zijn

Frits van den Berg, een van de onderzoekers van laagfrequent geluid, ziet hinder voor mensen die rondom windparken wonen. In RTV-Noord zegt hij: ‘Dit kan stress veroorzaken. Dat is niet gezond. Die stress kan dan weer zorgen voor een hoge bloeddruk en het risico op bijvoorbeeld een hartaanval vergroten.’ Volgens hem blijkt uit wetenschappelijke literatuur dat dit soort klachten in de nabijheid van windparken kunnen voorkomen. ‘Maar’, zegt Van den Berg er nadrukkelijk bij, ‘het heeft óók met andere dingen te maken.’

Vaak zie je dat stress en bijbehorende klachten ook veroorzaakt worden door het ingewikkelde proces rond de bouw van een windpark, een negatieve verandering van het landschap en het feit dat omwonenden zich niet gehoord voelen. Volgens Van den Berg is dat iets wezenlijks anders dan dat het laagfrequent geluid de klachten veroorzaakt.

Op de site van RTV Noord wordt dieper ingegaan op de verschillende wetenschappelijke onderzoeken die er zijn gedaan over extra geluidhinder van windturbines.

Dicht bij woonwijk

Tegenstanders vinden dat de molens te dicht bij woonwijken komen. B en W in Dronten zijn het daar niet mee eens:  „De ‘veilige’ norm van tien keer de tiphoogte wordt door geen enkel wetenschappelijk onderzoek onderbouwd. Er is daarnaast ook geen wetgeving waar dit in is opgenomen.”

De gemeente heeft met de initiatiefnemers van beide windplannen afspraken over geluidsniveaus op de woningen: „Door deze afspraken dragen partijen gezamenlijk zorg voor de naleving van de wettelijke normeringen en daarmee ook de gezondheid van inwoners.” De gemeente gaat ook kijken of het nuttig is om continu het geluid te meten. „We hebben een extern advies gevraagd”, aldus wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie), „Ik kan nu nog niet toezeggen dat het er gaat komen. Maar als het bijdraagt aan onze handhavende taak of aan inzicht, ben ik bereid om het heel serieus te overwegen.”

Diverse raadsleden reageerden enthousiast. Dat enthousiasme werd meteen getemperd door Siepel: „Ik heb niet gezegd dat er een geluidspaal komt. Ik heb gezegd: wij verkennen het nut en de mogelijkheden van een systeem waarin je geluid kunt meten.” Hij deed de toezegging er binnenkort op terug te komen.

Bronnen: De Drontenaar (1), De Drontenaar (2), RTV Noord