“Duurzame Parel” voor saneringsschermen spoor

Op dinsdag 15 januari 2019 hebben Bert Frijligh (ProRail) en Sanne de Groot (Tauw) de “Duurzame Parel” in ontvangst genomen voor hun gezamenlijke project ‘verduurzaming MJPG Spoor’. Met name de verduurzaming van de geluidschermen op diverse manieren is veelbelovend.

De Duurzame Parel is een prijs voor projecten die de Aanpak Duurzaam GWW op een unieke wijze toepassen. De prijs is dit jaar voor het eerst uitgereikt tijdens de kennissessie ‘Duurzaam GWW’ op InfraTech.

MJPG Spoor

ProRail voert het MeerJarenProgrammaGeluidsanering (MJPG) Spoor uit zodat het hoofdspoor voldoet aan de milieuwetgeving (reduceren van verkeersgeluid en -trillingen). De komende jaren verwacht ProRail vele tientallen kilometers geluidmaatregelen (geluidschermen, raildempers en woningisolatie) uit te voeren. Het MJPG Spoor is een landelijke opgave waarin 15.000 saneringsobjecten zijn aangewezen in 200 gemeenten.

Verduurzaming MJPG-schermen

Tijdens de projectverkenning is onderzocht hoe, naast het tegengaan van geluids- en trillingsoverlast, de duurzame meerwaarde binnen het MJPG verder vergroot kon worden. Hiervoor zijn de stappen en instrumenten uit de Aanpak Duurzaam GWW toegepast.

Samen met diverse stakeholders (waaronder ProRail, Rijkswaterstaat, het ministerie en verschillende gemeentes) is de duurzame ambitie voor het programma bepaald. Op basis daarvan zijn concrete maatregelen en onderzoeken voorgesteld. Er is onder andere gekeken naar het opwekken van zonne-energie op schermen, het plaatsen van minischermen, andersoortig materiaalgebruik, circulair modulair ontwerpen en een innovatieve manier van geluidsreductie ter vervanging van een standaard geluidscherm. De maatregelen dragen bij aan verschillende duurzaamheidsthema’s waaronder duurzame energie, materiaalgebruik en ruimtelijke kwaliteit.

Bron: Tauw