Eersel onderzoekt combi wal en zonnepanelen

In Duizel willen de bewoners geen wind- en zonnepark met bijkomend overlast. Op 15 december had de gemeente namelijk besloten dat dit er zou komen. Daarom zijn verschillende Duizelse initiatiefnemers met een petitie naar de gemeente gestapt. Ze willen meedenken over de totstandkoming van een zonne-geluidswal langs de A67. Initiatieven om mee te denken over zo’n energiewal zijn er al vanuit Steensel, buurtschap de Hees en Dalem (op Bladels grondgebied). De initiatiefgroep, samen met dorpsraad Zorg om Duizel, sluit hier graag bij aan en ziet tevens ecologische mogelijkheden. 

Opwekking van energie, tegen geluid en nog meer voordelen

Peter Koppens zegt in het ED: ,,In Duizel is het verkeersgeluid van de A67 altijd te horen. Een aanvliegroute van Eindhoven Airport ligt boven het dorp. Verder liggen er in het westen, zuiden en oosten industrieterreinen die het nodige vrachtverkeer met zich meebrengen. Toevoerwegen vanuit het Kempisch bedrijvenpark en andere Kempische industrieparken naar de A67 liggen veelal op Duizels grondgebied. Met de verkeerstoename in de toekomst zijn geluidswerende maatregelen zeer gewenst. Het geluid is dag en nacht aanwezig en het went nooit. Met de ramen open slapen vind ik al moeilijk.’’ 

De combinatie van het opwekken van energie en geluidsreductie door een geluidswal zijn al grote voordelen, maar de initiatiefnemers zien er meer. Arjan Fokker zegt in het ED: ,,Veel natuur is er in Duizel niet. Zo kan er langs de A67 een groene buffer ontstaan met recreatieve wandelroutes, die aansluiten bij het stroomgebied van de Kleine Beerze. Het aanplanten van zoveel mogelijk bomen heeft een reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg en verbetert de beeldkwaliteit voor de omgeving. Het biedt ook extra kansen voor de inheemse flora en fauna.’’ 

Volgens Frans Renders van Zorg om Duizel is het initiatief bij de gemeente positief ontvangen. ,,Nu maar afwachten in hoeverre we er bij betrokken gaan worden. Eind van het jaar zouden de plannen definitief moeten zijn.’’ zegt hij in het ED.

Wethouder Beex is blij dat een aantal belangrijke randvoorwaarden voor een eventueel zonnepark langs de A67 nu is vastgelegd. “Een eventueel zonnepark moet zeker voor de helft in lokale handen blijven, maar ook de omgeving moet meeprofiteren van de opbrengsten van het park”, aldus Beex. 

Bronnen: ED, Gemeente Eersel