Eerste omleiding Betuweroute door aanleg 3e spoor

In januari werd er in Duitsland gewerkt aan de aanleg van een derde spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Dit is de eerste keer in 2019 dat goederentreinen daarom geen of minder gebruik konden maken van de Betuweroute en werden omgeleid via de grensovergangen in Venlo en Oldenzaal, met mogelijk geluidhinder daar tot gevolg.

In Duitsland wordt tussen Emmerich en Oberhausen over een lengte van meer dan 70 kilometer een derde spoor aangelegd, onder meer ter verbetering van de aansluiting op de Betuweroute in Nederland. Een zeer ingrijpend en omvangrijk project. Langs het nieuwe spoor komen geluidsschermen, stations worden verbouwd, en meer dan 100 viaducten en bruggen worden aangepast of nieuw gebouwd. De bouw duurt nog jaren, maar als het eenmaal klaar is, is dat een belangrijke verbetering van de internationale goederencorridor die begint in de haven van Rotterdam, Amsterdam en Vlissingen en eindigt in het Italiaanse Genua. 

Omleidingen derde spoor Duitsland 

Dit betekent dat goederentreinen worden omleid via de Brabantroute (grensovergang Venlo) en in mindere mate via Oost-Nederland (grensovergang Oldenzaal). Vervoer van gevaarlijke stoffen gaat wel zoveel mogelijk via de Betuweroute. 

Jaarkalender omleidingen 2019

Er volgen dit jaar nog meer periodes waarbij er door werkzaamheden geen of minder treinen kunnen rijden. De kalender hiervoor zal vanaf eind januari terug te vinden zijn op de projectsite van ProRail: https://www.prorail.nl/projecten/betere-aansluiting-betuweroute-richting-duitsland 

Wat merkt men ervan? 

Op de omleidingsroutes zal het tijdelijk wat drukker zijn met treinverkeer. De omgeving krijgt hierdoor mogelijk met meer geluid en trillingen te maken. ProRail stimuleert vervoerders om zoveel mogelijk stille treinen te gebruiken. Ook zorgen ze ervoor dat nergens de wettelijke normen voor geluid worden overschreden. Verder zijn overwegen soms wat langer en vaker dicht.

Bron: ProRail