Eerste geluidlabel vloerproducten

Geluid door lopen van bovenburen is de meest voorkomende hinder in meergezinswoningen. Geluidslabels op producten zijn een belangrijke stap richting minder geluidsoverlast. Sinds kort zijn er ook labels voor vloerisolatie, waardoor grote studies minder nodig zijn. Het aantal sterren op een label bepaalt in hoeverre het product isoleert. De eerste geluidlabels NTA 5098 zijn nu te vinden op de producten. De primeur is voor Unifloor Underlay Systems. Unifloor introduceert als eerste bedrijf in Nederland het nieuwe NTA-geluidslabel op de verpakking van de Redfloor.

Het label (met drie sterren) is voor ondervloeren die geschikt zijn om op een betonnen vloer te gebruiken, volgens de modeltekst voor een huishoudelijk reglement of huurcontract, zoals ook in NTA 5098 staat.

Het label wordt geplaatst op de verpakking van het product. Het NTA-label is een nieuw label dat op basis van laboratoriumtesten door de NEN wordt verstrekt. Een label met drie sterren is geschikt voor gebruik op betonnen vloeren. Dit betekent dat een geluidsreductie van 10 dB L-lin wordt behaald. Deze norm staat in veel huurcontracten en reglementen van VVE’s.Met de komst van de geluidslabels is er niet meer een hele studie voor nodig.

Aantal sterren

Het aantal sterren op het label wordt bepaald op basis van laboratoriumonderzoek. Leveranciers van (onder)vloerproducten hebben dit label ingevoerd. Deze afspraak is gemaakt met een groot aantal fabrikanten van vloerbedekking en ondervloeren. Ook andere deskundigen, zoals de Nederlandse Stichting Geluidshinder, hebben hier aan mee gewerkt. NEN begeleide dit proces en heeft begin dit jaar NTA 5098 gepubliceerd. Een beheercommissie zorgt voor de afhandeling van vragen en klachten.

Geluid door lopen van bovenburen is de meest voorkomende hinder in meergezinswoningen. Om de kans op hinder te verminderen staat in een huurcontract of splitsingsakte, of in een regelement van een Vereniging van Eigenaars, vaak een clausule hierover. NTA 5098 ‘Geluidlabeling van producten voor vloerafwerking’ bevat een tekst voor in het huurcontract of reglement, dat simpel naar een aantal sterren verwijst. Een product met vijf sterren isoleert het best, een product met één ster isoleert nauwelijks. Bij de sterren staat vermeld voor welke combinatie dat geldt. De isolatie is namelijk afhankelijk van de combinatie van de topvloer en het type ondervloer.

Bronnen:

NEN, Wonen360, Parketblad