Eerste paal energieleverend scherm Alkmaar

In de wijken De Horn Zuid en Huiswaard 2 in Alkmaar hebben bewoners één wens: een geluidsscherm langs de Schagerweg (N245), Huiswaarderweg (N245) en Nollenweg (N508) om minder geluidsoverlast te ervaren. Op zaterdag 11 maart werden de eerste palen van het Energieleverend Geluidsscherm de grond in geslagen, een mijlpaal voor de bewoners en een voorbeeldproject binnen de duurzaamheidsambities van de gemeente Alkmaar.

Omwonenden hebben lang op hun rust moeten wachten en zijn blij dat het energieleverende geluidscherm er nu komt. Een omwonende vertelt dat er al twintig jaar contact met de gemeente is over dit project. Het geluidsscherm is ongeveer 2,5 kilometer lang en 5 meter hoog en bestaat uit een frame met 4.300 zonnepanelen aan de wegkant. Een deel van het scherm langs de Huiswaarderweg en de Nollenweg wordt voorzien van een groen scherm met zonnepanelen op de top. Het Energieleverend Geluidsscherm is voordeliger dan andere geluidsschermen en draagt bij aan een duurzaam Alkmaar.

Hoe zit dit financieel?
In augustus wordt de grond klaargemaakt voor de bouw, waarna K_Dekker, Sunprojects, Krinkels BV en Sunconnect in oktober beginnen met de bouw van het scherm aan de Schagerweg. De bouw van de schermen aan de Huiswaarderweg en Nollenweg volgt snel. Het Energieleverend Geluidsscherm kost ongeveer 7,3 miljoen euro. De gemeente Alkmaar financiert om en nabij 3,85 miljoen hiervan en de Provincie Noord-Holland financiert € 295.828,-. Het project is uniek voor Europa en kwam in aanmerking voor meerdere subsidies. de opgewekte stroom zal worden verkocht.

Voorbeeld in duurzaamheid
Het scherm is een voorbeeldproject voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen, waarbij wordt samengewerkt met drie marktpartijen, de Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen. De partners streven dan ook naar een snelle productie van ongeveer tien extra geluidsschermen.

Inwoner betrokkenheid
De inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zijn vanaf het eerste moment betrokken bij het project. Er is regelmatig contact met de belangengroep ‘Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG)’ en er zijn twee bewonersinformatieavonden gehouden. Wethouder Mulder betreurt dat het allemaal zo lang heeft geduurd en geeft de omwonenden de eer voor hun doorzettingsvermogen. Ze erkent dat het stug was om iedereen ervan te overtuigen dat zo’n geluidsscherm er uiteindelijk moest komen.

Bron: Gemeente Alkmaar, Streekstad Centraal