Eindhoven Airport stelt geluidnormen voorop

In een brief aan minister Van Nieuwenhuizen (IenW) geeft Eindhoven Airport steun aan het principe voor geluidreductie als voorwaarde voor duurzame en gematigde ontwikkeling. De luchthaven pleit voor een mechanisme op basis van geluidnormen, in plaats van aantallen, waarbij er ondernemingsvrijheid ontstaat om de doelen uit het advies (versterking van internationale bereikbaarheid van de Brainportregio, afnemende hinder en verdere verduurzaming) te bereiken.

De inzet van stillere en schone vliegtuigen speelt een belangrijke rol in het advies van Pieter van Geel, waarin hij Eindhoven Airport adviseert om luchtvaartmaatschappijen bij ‘goed gedrag’ een stimulans te bieden om te blijven innoveren.

In de reactie aan de minister spreekt Eindhoven Airport ook commitment uit voor de voorstellen op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en overige vormen van hinderbeperking. Om de hinder voor de omgeving direct al merkbaar te verminderen, zal de luchthaven in samenspraak met de luchtvaartmaatschappijen kijken naar de mogelijkheden om vanaf het zomerseizoen 2020 geen geplande vluchten na 23.00 uur meer toe te staan. Daarnaast zal Eindhoven Airport in 2020 het aantal vliegbewegingen bevriezen op 41.500, het niveau van dit jaar, ook al heeft de luchthaven nu een vergunning voor 43.000 vliegbewegingen.

Eindhoven Airport geeft verder aan te willen sturen op de gewenste verrijking van het netwerk van bestemmingen, passend bij het DNA van de Brainportregio. De luchthaven roept de minister op om gezamenlijk de mogelijkheden van private en publieke sturing op de kwaliteit van het netwerk te onderzoeken. Ook benadrukt Eindhoven Airport het belang van de bereikbaarheid van het luchthavengebied. De minister wordt gevraagd om prioriteit te geven aan de verbetering van de bereikbaarheid van de luchthaven via openbaar vervoer. Verder ondersteunt de luchthaven het voorstel voor een permanente overlegstructuur waarbinnen samen met de regio verder wordt gebouwd aan een kwalitatief sterke luchthaven.

Interview

In een interview in het NRC geeft Roel Hellemons, directeur van Eindhoven Airport, een toelichting op het behalen van de geluiddoelen.

Bronnen: NRC, Eindhoven Airport