Electrische asfaltspreidmachine aanzienlijk minder geluid

Begin mei is de allereerste volledig elektrisch aangedreven asfaltspreidmachine voor het eerst gebruikt door BAM Infra Nederland. Dit is gebeurd met betrekking tot het project Integraal Groot Onderhoud van Rijkswaterstaat. Hiermee wil BAM een eerste stap zetten in het emissieloos bouwen. De machine bespaart namelijk 150 liter diesel per dag draaien (acht uur). Op jaarbasis betekent dit een afname van 93.000 kilogram koolstofdioxide en 115.000 gram stikstofoxide. Daarnaast produceert de machine minder geluid.

Het doel van BAM is om over enkele maanden een asfaltset (wals, asfaltspreidmachine, tandemwals en kleine wals, kleefauto en keet) die volledig elektrisch aangedreven wordt, neer te kunnen zetten.

Bron: Infrasite.nl, BAM Infra Nederland