‘Energieleverend geluidsscherm’ komt in Alkmaar

Met de goedkeuring van twee subsidies is er een belangrijke stap gezet richting de bouw van het Energieleverend Geluidsscherm. Een mijlpaal voor de inwoners uit de Alkmaarse wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid. Het scherm vermindert geluid van de omliggende gemeentelijke wegen.

Het gaat om de EFRO-subsidie voor het scherm die bestaat uit een bedrag van 9,5 ton en de SDE-subsidie voor de zonnepanelen, die afhankelijk is van de hoeveelheid elektriciteit die het scherm produceert. Daarnaast financiert de Provincie Noord-Holland bijna 3 ton. De volgende stap is een aannemer vinden voor dit innovatieve bouwwerk, dan start de ontwerpfase en in 2021 begint de bouw. Christaan Braak, wethouder Duurzaamheid van de gemeente Alkmaar, is enthousiast: “Het is geweldig nieuws dat beide subsidies toegekend zijn. Nu begint het project realistisch te worden. Het was heel spannend tot het laatste moment, maar ik ben blij voor de inwoners. En nu aan de slag.”

Kosten en opbrengst

Het pilotproject Energieleverend Geluidsscherm is 2,5 kilometer lang en bestaat uit een frame met 5.000 zonnepanelen aan de wegkant. Daarmee voorziet het scherm ongeveer 412 huishoudens van stroom. Het scherm kost ongeveer 5,5 miljoen euro. De gemeente financiert om en nabij 2 miljoen hiervan. De rest van het bedrag wordt opgevangen door de energie dat het scherm oplevert en subsidies. Naast dat het geld oplevert, zorgt het scherm voor CO2-reductie. Zo draagt het scherm bij aan een duurzaam Alkmaar.

Goede samenwerking

Vanaf het eerste moment zijn de inwoners van de wijken Huiswaard 2 en De Horn-Zuid zeer betrokken. Zij hebben hiervoor een eigen belangengroep, Belanghebbenden Bewonersgroep Geluidswal (BBG) opgericht. Het scherm dat in Alkmaar komt te staan is een prototype en daarmee een goed voorbeeld voor de verdere verkoop en ontwikkeling van Energieleverende Geluidschermen. De partners, drie marktpartijen, Hogeschool Inholland Alkmaar en het energiebedrijf Lokaal Groen, streven dan ook naar snelle productie van meerdere schermen.

Bron: Gemeente Alkmaar