Enquête Radar: 95% wil lager horecageluid

Moet de geluidsnorm worden aangepast van 103 naar 100 decibel in uitgaansgelegenheden?’ Ja, zegt 95 procent van de invullers van een poll op de website van Avrotros. In totaal vulden 983 deelnemers hun vraag in.

Waar gaat het eigenlijk om? De Gezondheidsraad wil de geluidsnorm van 103 naar 100 decibel verlagen in uitgaansgelegenheden. Hiermee zou het in overeenstemming zijn met het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het doel van de verlaging is om gehoorschade te preventief te voorkomen.

Omlaag met de geluidsnorm

Zoals eerder gezegd gaf een overweldigende meerderheid aan dat zij het eens zijn met de verlaging van het aantal decibel. Maar wat zijn de redenen hiervoor?

Sommigen zijn het harde geluid beu, zo wordt het volgende door een respondent gezegd: ‘Het wordt tijd, zelfs als je oordoppen in hebt is het soms nog te luid.’ Een andere respondent geeft zelfs aan geen muziekvoorstellingen meer te bezoeken vanwege het harde geluid. 

Ook zijn er meerdere respondenten die zelf tinnitus hebben, dit zijn oorsuizen die veroorzaakt worden door blootstelling aan hard geluid. Een van de respondenten heeft dit opgelopen tijdens een carrière als geluidstechnicus, waarbij zelfs gehoorbescherming is gedragen.

Zorgen om jongeren

Meerdere respondenten geven aan zich zorgen te maken om jongeren. In aantal gevallen omdat ze zelf aangeven dat zij op die leeftijd minder nadachten en dat het daarom goed is als jongeren op deze manier preventief worden beschermd.

Ook zijn er respondenten die 100 decibel nog te hoog vinden. Een getal dat meermaals terugkwam in de antwoorden is 80 decibel. Dit is niet toevallig omdat de ARBO aangeeft dat werkgevers vanaf 80 decibel gehoorbeschermers beschikbaar moeten stellen en vanaf 85 decibel moeten werknemers verplicht gehoorbescherming dragen.

Ruim 4 procent van de respondenten was het niet eens met de stelling om de decibelnorm te verlagen. Een van de respondenten geeft aan concerten beter te ervaren bij harder geluid, ook wordt er gewezen op het feit dat het iemands eigen verantwoordelijkheid is om bijvoorbeeld oordoppen dragen.

Een deel van de 4 procent heeft op ‘nee’ gestemd omdat ze de norm van 103 naar 100 decibel te weinig vinden. Hierbij worden argumenten genoemd genoemd die grotendeels overeenkomen met de woorden die zijn geschreven onder het kopje ‘norm mag nog lager’.

In totaal gaven vier mensen aan geen mening te hebben, deze zijn niet meegenomen in de resultaten. 

Bron: Avrotros