Enquete welke sporten wel en geen hinder geven

Op 12 mei dit jaar is het nieuwe bestemmingsplan voor het Eurocircuitterrein in Valkenswaard ter inzage gelegd. Wegens omstandigheden kon de Motorcrossvereniging Valkenswaard (afgekort MVV) het Eurocircuit lange tijd niet gebruiken. Sinds medio juni is dat veranderd en is ook de MVV weer actief. De autorallysport NRV heeft de afgelopen jaren de sport gewoon kunnen blijven uitoefenen, net zoals BMX Lion D’Or en Toerwielerclub de Kempen en de politiehondenvereniging. Met het oog op het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan door de gemeenteraad wil gemeente Valkenswaard als zorgvuldige stap in het participatieproces graag de mening van inwoners ophalen. Daarom is er een enquête opgesteld waarin inwoners kunnen aangeven hoe ze de verschillende sporten op het terrein ervaren qua geluid. 

Bron: Gemeente Valkenswaard