EU-project tegen impact onderwatergeluid

Scheepslawaai verstoort en bedreigt het onderwaterleven. In het Europese project SATURN gaan twintig projectpartners uit tien landen de komende vier jaar werken aan een schonere, stillere maritieme sector. Vanuit Nederland zijn TNO, MARIN en de Universiteit Leiden betrokken, naast Nederlandse vestigingen van de ondernemingen Wärtsilä en JASCO Applied Sciences.

Interdisciplinair

Het bijzondere aan dit door Horizon 2020 gefinancierde project van € 8,96 miljoen is dat het gebruik kan maken van een unieke geïntegreerde en interdisciplinaire aanpak met akoestici, mariene biologen, maritieme ingenieurs en klassenbureaus die samenwerken om innovatieve oplossingen te bedenken en te testen om de meest schadelijke effecten van onderwatergeluid te verminderen. Het project wordt geleid door onderzoekscentrum voor energie, klimaat en zee MaREI van University College Cork.

Oplossingen

De unieke aanpak van SATURN concentreert zich op oplossingen voor het verminderen en verzachten van de componenten van het scheepsgeluid die het meest hinderlijk zijn voor het zeeleven. SATURN zal werken aan het blootleggen van de relatie tussen scheepsontwerp en onderwatergeluidsproductie, aan methoden om de geluidssignatuur van individuele schepen kosteneffectief te beoordelen, aan het begrijpen hoe zeezoogdieren, vissen en ongewervelde dieren reageren op verschillende geluidsniveaus en frequenties die ze ontvangen, en aan casestudies om te testen hoe effectief technische en operationele inspanningen zijn om scheepvaartgeluid te verminderen door middel van slim regionaal beleid inzake geluidsbeheer. Dit zal een grote verandering betekenen voor de Europese zeevervoersector.

Nederland prominent

De Nederlandse partners in het project werken in de hele keten van het project. Dat begint bij de bron van geluid: een zo geluidsarm mogelijk scheepsontwerp door MARIN en scheepstoeleverancier Wärtsilä en eindigt bij de meetbare effecten en gevolgen van dat geluid bij vissen, door de Universiteit Leiden. TNO brengt met het bedrijf JASCO haar brede kennis en expertise in op het gebied van modelleren en analyseren van geluid onder water.

SATURN heeft financiering ontvangen van het Horizon 2020-onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie onder subsidieovereenkomst nr. 101006443.

Bron: Rijksoverheid / TNO