Evenementen Groningen: zelfde norm

In het afgelopen jaar waren er maar liefst 1.050 meldingen van geluidsoverlast, wat een verdubbeling was ten opzichte van 2019. Daarom gingen de fracties met de andere politieke partijen in gesprek over de geluidsnormen. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad van Groningen besloten om de geluidsnormen voor evenementen niet aan te passen, maar erkent wel dat er sprake is van hoge druk op bepaalde delen van de stad. Aanleiding voor deze discussie was een memo van het gemeentebestuur waarin werd geconstateerd dat de ervaringen met geluidsoverlast van evenementen uiteenlopen en afhankelijk zijn van verschillende factoren.

Standpunten van de partijen

In de gemeenteraad werd het onderwerp uitvoerig besproken, waarbij diverse insprekers spraken over de toegenomen geluidsoverlast in de stad. Tijdens het debat waren er raadsleden die pleitten voor meer spreiding van evenementen om de druk op bepaalde delen van de stad te verminderen. Er werd gesuggereerd om de profielen van de Stadspark en Suikerunieterrein beter op elkaar af te stemmen om de overlast te beperken. Hierbij zou gekeken kunnen worden naar de aard en omvang van evenementen die op deze locaties plaatsvinden. Er waren echter geen partijen die voorstelden om de geluidsnormen aan te passen, en sommige evenementenorganisatoren waarschuwden dat strengere geluidsnormen ertoe zouden kunnen leiden dat evenementen de stad zouden verlaten.

Resultaat van het debat

De gemeenteraad erkende dat er sprake is van een lastige afweging tussen het stimuleren van evenementen als belangrijk onderdeel van de stadscultuur en het beperken van overlast voor omwonenden. Uiteindelijk werd besloten om de geluidsnormen niet aan te passen, maar om wel in te zetten op betere spreiding van evenementen en het harmoniseren van de profielen van verschillende locaties om de druk op bepaalde gebieden te verminderen. De gemeente zal ook blijven inzetten op communicatie en samenwerking tussen evenementenorganisatoren, bewoners en andere betrokkenen om tot een balans te komen tussen het stimuleren van evenementen en het beperken van overlast.

Bron: Gemeente Groningen, OOG TV