Extra druk op RWS om geluid A12 bij Gouda

De gemeente Gouda heeft recentelijk een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot een nieuw onderzoek naar de geluidsoverlast en fijnstof veroorzaakt door de A12, en om samenwerking te zoeken met de provincie en de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om tot oplossingen te komen. De motie werd unaniem aangenomen en is een erkenning van het probleem en een stap in de goede richting volgens Astrid Zwaan, vertegenwoordiger van de werkgroep die zich inzet voor het verminderen van de overlast.

De wethouder van Gouda heeft aangegeven dat het belangrijkste doel van het onderzoek is om Rijkswaterstaat, de verantwoordelijke instantie voor snelwegen in Nederland, tot actie te bewegen. Jaarlijkse metingen van Rijkswaterstaat berekenen de geluidsoverlast, maar als deze niet de wettelijke norm overschrijdt, worden er geen maatregelen getroffen. De werkgroep pleit voor reëlere metingen die de specifieke situatie beter weergeven en willen de Omgevingsdienst Midden-Holland betrekken bij nieuwe metingen.

De werkgroep, bestaande uit bewoners van de noordelijke rand van Gouda en Bodegraven/Reeuwijk, heeft de afgelopen jaren met honderden bewoners gesproken en een petitie overhandigd aan het college en de raad, ondertekend door 1757 mensen. Zij pleiten onder andere voor het verhogen van de geluidsschermen en het doortrekken van de geluidsschermen tussen Gouda en Reeuwijk om de overlast te verminderen. Ze hopen dat er reëlere metingen worden gedaan, die de specifieke situatie beter in kaart brengen en dat de Omgevingsdienst Midden-Holland bij de metingen wordt betrokken.

Het college zal samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de provincie onderzoeken welke aanpassingen kunnen bijdragen aan het verminderen van de geluidsoverlast en of het mogelijk is om de geluidsschermen te verhogen tot de maximale hoogte. De uitkomsten van dit onderzoek zullen uiterlijk aan het einde van dit jaar aan de raad worden gemeld.

Bron: EDGH, Goudse Post