Geen resultaat jaren onderzoek LF-geluid Den Bosch

Na jarenlang onderzoek naar een storende bromtoon die bewoners van Bokhoven, Engelen en de Maaspoort regelmatig hoorden, heeft de omgevingsdienst geen bron kunnen vinden. In juni 2021 tot maart 2022 en later in september 2022 zijn er geluidsmetingen gedaan bij bewoners, waarbij een apparaat met een opnameknop werd geïnstalleerd. Hoewel er meldingen van het geluid waren, is er op de opnames geen hoorbaar geluid te horen dat met zekerheid afkomstig is van buiten de woning.

Daarom concludeert de gemeente nu dat het onwaarschijnlijk is dat er één specifieke bron is voor het laagfrequente geluid en dat er geen aanleiding is voor verdere onderzoeken. Het onderzoek heeft geen definitieve verklaring kunnen vinden voor het geluid dat bewoners in de betreffende gebieden hoorden. De gemeente zal echter wel klachten blijven registreren.

Bron: Dtv Nieuws