Geen stille klinkers voor rolkoffers

Het Amsterdamse college heeft het verzoek van de VVD om speciale tegels of klinkers te leggen om geluidsoverlast door rolkoffers in de stad te beperken afgewezen. Wel heeft de gemeente een kleine test uitgevoerd, aldus Het Parool en AT5.

De VVD vroeg het college van burgemeester en wethouders om te onderzoeken welk type bestrating het stilst is. De gemeente voldeed aan dit verzoek door een kleinschalige test met een rolkoffer uit te voeren.

‘Daaruit bleek dat een rolkoffer op een verharding van gebakken klinkers iets meer geluid produceert (3 à 4 decibel verschil, gemeten op ca. 1m afstand) dan op betontegels, vlakke natuursteen tegels (de Rode Loper) of asfalt’, zo schrijft het stadsbestuur in antwoord op de vragen van raadslid Hala Naoum Néhmé.

Een groter probleem bij de geluidsoverlast door rolkoffers ligt volgens het stadsbestuur bij de wieltjes van de koffers zelf. Het materiaal daarvan bepaalt voor een groot gedeelte hoeveel herrie de koffer maakt.

‘Laagwaardige uitstraling’

Het verzoek om in straten waar veel toeristen lopen voor een geluidsarme vorm van bestrating te kiezen, wordt niet ingewilligd. Het stadsbestuur wil niet afwijken van de tegels en gebakken klinkers die al jaren gebruikt worden voor stoepen in de stad, want alternatieven zijn slijtagegevoelig en hebben een ‘laagwaardige uitstraling’. Maar de belangrijkste reden is toch wel dat het vervangen van bestrating heel veel geld kost.

Bronnen: AT5, Het Parool