Geïntegreerde aanpak bromgeluid Lanaken

Enkele tientallen bewoners van Lanaken (B) hebben al enkele jaren last van een mysterieuze bromtoon. Na diverse pogingen is de oorzaak nu in kaart gebracht: er is niet één hoofdoorzaak, maar het blijkt het opeenstapeling van 14 bronnen te zijn. In overleg met drie bedrijven wordt het geluid aangepakt.

Al jaren werden klachten gemeld bij de gemeente Lanaken, een dorp tegen de Nederlandse grens bij Maastricht, ook vanuit Nederlands Limburg. Tientallen inwoners van Lanaken krijgen hoofdpijn, worden duizelig of kunnen niet slapen door een vreemd laagfrequent geruis of gebrom dat niet door iedereen gehoord wordt. De toon valt het best te vergelijken met het geluid van een draaiende wasmachine en wordt meer gehoord op hogere plaatsen, en binnenshuis.

Meerdere geluidsbronnen

Onderzoek heeft nu aangetoond dat er niet één bron aan te wijzen is voor de overlast, maar dat het gaat om een opeenstapeling van laagfrequente geluiden die omwonenden waarnemen als een hinderlijke bromtoon. In opdracht van de gemeente werden op meerdere plekken metingen verricht, ook op Nederlands grondgebied. Op basis van de eerste bevindingen werden de nodige stappen genomen om de geluidsdruk van drie bedrijven – Celanese, Sappi en Silmaco – op het nabijgelegen industrieterrein verder te onderzoeken. Daaruit blijkt dat er meerdere laagfrequente geluidsbronnen zijn die een belangrijke invloed kunnen hebben op het omgevingsgeluid. Enkele geluidsbronnen hebben bovendien een uitgesproken toon, waardoor zij mogelijk voor meer overlast zorgen in de woongebieden. Bij een aantal bronnen is er een één-op-éénrelatie gevonden met de geluidshinder, maar bij een aantal andere bronnen is dat verband niet zo duidelijk te leggen. Aangezien het niet uit te sluiten valt dat die laatstgenoemde bronnen mee aan de basis liggen van de geluidshinder, is het aangewezen dat de bronnen preventief aangepakt worden.

Geluidmaatregelen

Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek hebben de 3 betrokken bedrijven zich in een overleg met de gemeente gecommitteerd om de geluidshinder die rondom het industrieterrein en ter hoogte van de woongebieden in Lanaken ervaren wordt, verder in te dammen. Celanese, dat grondstoffen maakt voor sigarettenfilters, gaat twee turbines op het terrein niet meer actief gebruiken. De twee overlastgevende turbines worden in het vervolg alleen nog als back-up gebruikt. Silmaco, producent van natriumsilicaat, gaat een aantal ventilatoren omkasten, waardoor het geluid flink beperkt wordt. En bij papierproducent Sappi worden bestaande geluidsdempers gecontroleerd en nieuwe dempers ontworpen voor de machines die nog niet voorzien zijn van geluidsdemping. Eveneens is gebleken dat gewijzigde omgevingsfactoren er in de afgelopen jaren voor gezorgd hebben dat de geluidsoverdracht is toegenomen. Daarom onderzoekt het bestuur nog of er mogelijkheden zijn om een natuurlijke buffer te realiseren.

De gemeente Lanaken benadrukte in het persgesprek dat bij slechts één van de drie genoemde bedrijven het geproduceerde geluidsniveau daadwerkelijk boven de wettelijke normen ligt. “De andere twee bedrijven werken toch mee vanuit good citizenship om te komen tot een betere leefomgeving voor iedereen.” De gemeente stelde dat het akoestische onderzoek heeft aangetoond dat de klagers de afgelopen jaren in het gelijk stonden en dat de klachten dus terecht waren. Nu de oplossingen in beeld zijn, vraagt de Belgische gemeente vooral om geduld. Het kan een paar jaar duren voordat alle maatregelen daadwerkelijk gerealiseerd zijn en de overlast dan, hopelijk, compleet is opgelost.

Bronnen: Gemeente Lanaken, Het Laatste Nieuws, VRT Nieuws (1), (2), 1Limburg.