Geluid hotelfunctie schepen onderdeel vergunning

Omwonenden willen blijven na uitspraak Raad van State, maar minder geluid.

In een uitspraak van de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State is bepaald dat het geluid van de ‘hotelfunctie’ van afgemeerde schepen beoordeeld moet worden als directe hinder. Het gaat hier om het bedrijf Huisman Equipment in Schiedam.

Twee huiseigenaren met een pand aan de nabij gelegen Jan Evertsenweg in Schiedam-West zijn van plan daar te blijven wonen, ook nu de gemeente het voornemen heeft hen mogelijk uit te kopen, in verband met de geluidsoverlast van scheepswerf Huisman Equipment en de uitspraak van de Raad van State. De buren verlangen nu van de gemeente dat Huisman op de vingers wordt getikt om daarmee de geluidshinder terug te dringen.

In de omgevingsvergunning is het geluid vanwege de schepen voor de kade gedeeltelijk aangemerkt als indirecte hinder als het om de ‘hotelfunctie’ gaat. Het geluid van reguliere werkzaamheden aan de schepen zoals metaalbewerking op verschillende hoogtes op het dek van het schip, lassen, slijpen en hameren, hijsen, verven en schoonmaken en het testen van installaties na plaatsing op het schip behoort volgens het geluidrapport wel tot de directe hinder en de representatieve bedrijfssituatie (RBS) van de inrichting.

Volgens de Afdeling volgt dat de aanvraag niet eenduidig is over de omvang van de inrichting. Enerzijds heeft de aanvraag, gelet op de daarin weergegeven begrenzing, geen betrekking op een inrichting waarvan afgemeerde schepen onderdeel uitmaken en anderzijds heeft deze, gelet op de daarin beschreven activiteiten, daarop juist wel betrekking.

Liggen de afgemeerde schepen binnen de grenzen van de inrichting zoals deze nu is vergund, dan is volgens de Afdeling de geldende omgevingsvergunning ook van toepassing op de milieugevolgen van de zogenoemde hotelfunctie van die schepen en zal het geluid veroorzaakt door die functie aan de daarin gestelde geluidvoorschriften moeten voldoen.

De uitspraak van de RvS heeft volgens SchiedamNieuws niet alleen gevolgen voor Huisman, maar ook voor andere bedrijven in het havengebied. Dit betreft Vijfsluizen, Wiltonhaven, Wilhelminahaven en Havenstraat. Ook deze vergunningen zullen naar verwachting moeten worden aangepast, omdat het geluid van de motor van een schip niet is meegenomen in de verleende milieuvergunningen.

Bronnen: Raad van State, Schiedam Nieuws