Geluidreductieplan voor haven Schiedam

Naar aanleiding van een zaak bij de Raad van State tegen offshorebedrijf Huisman in Wiltonhaven, zal er een geluidsreductieplan komen voor het Schiedamse havengebied. Het geluid komt vaak van de scheepsmotoren en andere apparatuur, die vaak aan staan tijdens de werkzaamheden in de haven. Om in kaart te brengen om hoeveel geluid het gaat, vraagt de gemeente aan de bedrijven om een akoestisch onderzoek te verrichten.

Op basis van de Wet geluidhinder zijn de ondernemingen verplicht mee te werken. Ook geeft deze wet aan dat wanneer een industrieterrein ‘akoestisch vol’ zit, wat hier ook het geval is, er gewerkt kan worden met een geluidsreductieplan om zo de continuïteit van de bedrijven te kunnen garanderen.

Het stadsbestuur verwacht het plan voor het einde van dit jaar vast te stellen. Zo hopen ze binnen 5 jaar met een oplossing te komen.

Bronnen: AD, Schiedams Nieuws