Geluidscherm Almere voltooid met behulp van VR

Het geluidsscherm aan de Buitenring in Almere ter hoogte van de Bouwmeesterbuurt is klaar. Met de aanleg van het geluidsscherm wordt de geluidsoverlast van veel woningen verlaagd met 5 decibel. Hiermee wordt volgens Provincie Flevoland weer voldaan aan de hoogte van de geluidbelasting die bij de bouw van de woningen was voorzien.

Nu het geluidsscherm aan de Buitenring in Almere is voltooid, is de geluidsoverlast bij de woningen verminderd met 5 decibel. Met de bouw van het scherm wordt voldaan aan de geluidbelastingen die voor de woningen was bepaald bij de bouw. Deze voldeed niet meer omdat afgelopen jaren er steeds meer verkeer ging rijden op de weg. Gedeputeerde Jan Reus (infrastructuur) gaf bij Omroep Flevoland het volgende aan: “Daarmee kan ook de geluidshinder voor bewoners toenemen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van wonen in Flevoland, ondanks die ontwikkelingen, goed blijft.” Door elke vijf jaar de verkeersontwikkeling te controleren, houdt de provincie dit in de gaten. Wanneer het geluid bij de woningen boven de 54 dB komt, zoekt de provincie naar een oplossing.

In dit geval bleek dat een geluidscherm te zijn. Voordat het scherm gebouwd is, is de provincie in gesprek gegaan met de omwonenden en gemeente Almere. Zo mochten de omwonenden met VR brillen de schetsen van schermen bekijken. Nu is het project eindelijk voltooid. Het geluidscherm dat het meeste opvalt staat bovenop de bestaande aarde wal langs dit deel van de Buitenring. Aansluitend op het geluidscherm zijn aan weerswijze geluidswallen aangelegd. Vanuit stedenbouwkundig belang moest er vanaf de brug over de Lage Vaart zicht blijven op de aanwezige woningbouw. Om ook het geluid van het verkeer op de brug over de Lage Vaart te reduceren is een geluidvangrail gerealiseerd. Door de bestaande geleiderail aan de onderkant dicht te maken is het een goede oplossing om het geluid tegen te houden.

Bronnen: Omroep Flevoland, Omroep Almere, Provincie Flevoland