Geluidshinderdag 2021 verplaatst naar 24 maart

Basiscursus Geluid in de Omgevingswet en webinar geluiddempende vloerbedekking gaan wel online door.

In verband met de nog steeds geldende Corona beperkingen voor bijeenkomsten is besloten om de Nationale Geluidshinderdag van 2021 in zijn geheel te verplaatsen naar 24 maart 2022. Meer informatie vindt u op https://nsg.nl/nl/nationale_geluidshinderdag_2021-2022.

Cursus Geluid in de Omgevingswet

De door de NSG, in samenwerking met dBvision en LBP|Sight georganiseerde Basiscursus Geluid in de Omgevingswet blijft wel als online cursus doorgaan.

De cursus wordt interactief over het internet gegeven aan kleine groepen (maximaal 15 deelnemers) zodat de deelnemers direct vragen kunnen stellen, elkaar leren kennen en de docent zien en horen en tegelijk de sheets van de presentatie zien. De enige vereiste is een webbrowser.

De cursus zal op de onderstaande momenten van 13:00 uur tot ca. 17:00 uur worden gegeven en bestaat uit twee dagdelen van ca. 3 uur:

– 20 en 21 september 2021
– 1 en 2 november 2021

– 13 en 15 december 2021

Aanleiding
De Aanvullingswet geluid Omgevingswet is door de Tweede en Eerste Kamer aangenomen en het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet heeft de parlementaire voorhangprocedure doorlopen. Daarmee is tot in groot detail bekend hoe de nieuwe geluidregels onder de Omgevingswet eruit gaan zien.

Het ziet er naar uit dat we nog wel enige tijd zullen thuiswerken. Dat thuiswerken kan extra goed benut worden door het volgen van een interactieve cursus op internet over nieuwe geluidregels die met de Omgevingswet van kracht zullen worden.

Wat is er gewijzigd?
De Wet geluidhinder en de Wet milieubeheer is jaren hét beoordelingskader geweest voor geluid door verkeer op wegen en spoorwegen, door industrie, bedrijven en andere activiteiten. Met de komst van de nieuwe Omgevingswet worden ingrijpende veranderingen doorgevoerd. Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd. Enkele voorbeelden van wijzigingen zijn:

 • Bestuursorganen krijgen expliciet de taak geluid te beheersen met het oog op het voorkomen van schade aan de gezondheid,
 • Voor gemeentewegen, waterschapswegen en lokale spoorwegen veranderen normen de regels voor aanleg en het doorvoeren van wijzigingen en komt er een monitoringsverplichting,
 • Voor woningen veranderen normen en regels zoals regels voor de gevelwering en de regels voor uitzonderingen voor bouwen bij hele hoge geluidniveaus en regels voor een geluidluwe zijde.
 • Voor rijkswegen en hoofdspoorwegen worden wijzigingen doorgevoerd vanwege de systematiek van de omgevingswet,
 • Voor industrieterreinen wordt overstapt op de geluidmaat Lden die gebaseerd is op gewogen optelsom over de dag, avond en nachtperiode van een jaargemiddelde situatie.
 • Voor provinciale wegen en industrieterreinen worden geluidproductieplafonds ingevoerd.


Cursus onderdelen

De cursus zal bestaan uit de volgende onderdelen: 

 • omgevingswet algemeen
 • weg en spoor met geluidproductieplafonds
 • weg en spoor zonder geluidproductieplafonds
 • industrieterreinen met geluidproductieplafonds
 • activiteiten
 • woningbouw
 • mogelijkheden voor het invullen van de beleidsruimte door gemeenten, provincies en rijk

Voor de cursisten komt een website beschikbaar met het cursusmateriaal en een digitaal archief met alle parlementaire documenten die betrekking hebben op de nieuwe geluidregels.

Voor wie?
De cursus is speciaal bedoeld voor medewerkers bij het rijk, provincies, gemeenten en adviesbureaus, die in hun dagelijks werk te maken hebben met geluidregelgeving voor wegen, spoorwegen, industrie, bedrijven en activiteiten.

De kosten bedragen € 390,- exclusief 21% BTW.

Aanmelden kan via de email aan Annelies de Boer op annelies.deboer@nsg.nl o.v.v. Basiscursus Geluid in de Omgevingswet met uw NAW gegevens en geef dan aan op welk moment u de cursus wilt volgen.

Indien de cursus het maximum van 15 deelnemers heeft bereikt komt u op de lijst voor een volgende cursus die ook nog in mei en/of juni wordt verzorgd.

Als er vragen zijn dan kunt dat doen door een email te sturen naar Annelies de Boer.

Webinar geluiddempende vloerbedekking

De TV-rechters Frank Visser en John Reid zochten oplossingen voor problemen met burenlawaai. Het betrof in beide gevallen lopen over vloeren. Al jarenlang wordt de NSG nagenoeg dagelijks met deze problematiek geconfronteerd. De NSG is dan ook de bedenker van de 10 dB-eis bij het leggen van vloerbedekkingen om de hinder door loopgeluiden te beperken. Ook de TV-rechters kennen die eis. Op de website van de NSG is er een thema-pagina aan gewijd.

Misverstanden
Over de 10 dB-eis bestaan allerlei misverstanden. Buiten dat gaat het bij oude etagewoningen met houten draagvloeren vaak heel erg fout. Daar zijn altijd min of meer ingrijpende bouwkundige aanpassingen nodig.

Bewoners van dit soort woningen denken er goed aan te doen onder parket of laminaat veerkrachtig plaat- of foliemateriaal aan te brengen. Ook de benedenburen denken dat dat een goed idee is. De gedachte daarbij is dat loopgeluid de onderliggende vloer dan niet kan bereiken. Inderdaad, voor midden en hoge tonen klopt dat min of meer; voor lage tonen gaat dat verhaal niet op.  Er is geen verbetering of zelfs verslechtering. De reden daarvan is dat de veerkrachtige onderlaag bij de lage tonen het parket of laminaat ‘gewoon’ akoestisch ‘verbindt’ met de lichte vloerplanken. Bij een bepaalde toon treedt ook nog eens resonantie op. Als er gelopen wordt gaat de vloer dreunen. Dat komt mede omdat vloer met plafond uit relatief lichte materialen bestaan en de totale opbouw van de vloer stijfheid mist. Zo’n vloer kan bij de lage tonen makkelijk in beweging worden gebracht. Bij de buigstijve betonvloeren treedt dat effect veel minder op. De 10 dB-eis is dan ook louter bedoeld voor ‘gewone’ betonvloeren.

Webinar, 6 oktober 2021, 9.30 uur

Voor verhuurders en verenigingen van eigenaars heeft de NSG een Handreiking opgesteld over regels voor het leggen van vloerbedekkingen in appartementen. Aangegeven wordt wat er in een huishoudelijk reglement moet staan over dit onderwerp. In de webinar komen onderstaande zaken aan de orde:

 • Huishoudelijke reglementen
 • Productbeoordeling
 • Keurmerken en labels
 • Appartementen gebouwd voor 2003 en er na
 • Oude etage-woningen
 • Gerenoveerde woningen
 • Wie doet wat wanneer?
 • Zelf testen
 • Bouwbesluit

Het geluid van voetstappen op verschillende vloerbedekkingen op zowel houten draagvloeren als die op beton kan worden gehoord.

Via de chatfunctie kunnen vragen worden gesteld.

Deelnemers aan de webinar ontvangen de handreiking.

 klik hier om u aan te melden.

Bron: NSG