Gemeente A’dam helpt bewoners bij bezwaren A10

De gemeente Amsterdam heeft haar steun uitgesproken voor de omwonenden van de A10 Noord in hun geschil met Rijkswaterstaat (RWS) over de aanleg van geluidsschermen en het al dan niet verlagen van de maximum snelheid en helpt hen onder meer met voorbeeldbrieven hoe zij bezwaar kunnen maken.

Om tijdelijk de norm te mogen overschrijden, vanwege het kapotwaaien van een deel van de schermen in 2022, heeft RWS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor 2023 en 2024 een ontheffing gekregen. Ter compensatie legt RWS eind juni dit jaar wel stiller asfalt aan over een traject van ruim vijf kilometer bij de getroffen woningen. Maar de door de wethouder, gemeenteraad en omwonenden verlangde maatregel om ook tijdelijk de maximumsnelheid te verlagen naar 80 km per uur komt er niet, zo bepaalde het ministerie. Rijkswaterstaat wil dat niet omdat het vervangen van het asfalt, wat deze zomer gebeurt, effectiever is en het verlagen van de snelheid reistijd kost. Van der Horst stelt dat de gemeente dat ‘betreurt’.

Het college stuurt daarom een brief naar het ministerie met de oproep om alsnog de maximumsnelheid te verlagen en ‘ondersteunt’ omwonenden bij het in te dienen bezwaar tegen de ontheffing. Bewoners krijgen ter ondersteuning een ‘voorbeeldbrief’ waarin ze ook kunnen verwijzen naar de brief van het college.

Wethouder Marieke van Doorninck stelt bovendien dat er beter gecommuniceerd moet worden tussen RWS en de bewoners. De bewoners voelen zich niet serieus genomen en zijn teleurgesteld in het proces. Collega-wethouder Melanie van der Horst zegt erover in NH Nieuws: “De communicatie vanuit Rijkswaterstaat over de planning van de vervanging van de geluidsschermen langs de A10 Noord verloopt tot onze spijt moeizaam”, concludeert Van der Horst. “Rijkswaterstaat verandert de planning regelmatig en via diverse media worden steeds andere jaartallen genoemd als start- en einddatum van de vervanging. Dit wekt helaas veel verwarring en onrust bij de bewoners van Noord. Het college vindt dit erg vervelend.”

Bron: NH Nieuws, Het Parool