Gemeente Epe mag vergunning padel niet weigeren

Hoewel de omwonenden van Tennisclub Epe bezwaar hebben tegen de aanleg van drie nieuwe padelbanen bij de club, is dit niet een reden waardoor de gemeente de vergunning niet mag verlenen. Dit zegt de onafhankelijke bezwarencommissie. De bewoners zijn bang voor het indringende geluid dat deze banen zullen produceren. Eén van de tuinen van de bewoners is op nog geen 50 meter afstand. Toch zijn er misschien andere reden om de vergunning tegen te gaan.

Afgelopen juni voorspelde tennisbond KNLTB dat in vijf jaar het aantal padelbanen zal groeien van 1700 naar 4000. Dit zorgt op veel plekken voor zogenaamde ‘padelstress’. Begin dit jaar werden de richtlijnen voor tennisclubs en gemeenten al beken in de Handreiking Padel en Geluid. Deze geeft aan dat er bij twee padelbanen minstens 160 meter tot woningen afstand moet zijn. Bij vier banen is het 200 meter.

De reden dat de gemeente zich niet aan deze richtlijnen hoeft te houden, is dat dit een rol speelt bij een het vastleggen van een bestemmingsplan of bij een omgevingsvergunning die het gebruik in strijd daarmee toestaat. Hier is dat niet het geval. De vergunning mag daardoor niet teruggedraaid worden.

Nog Quickscan nodig

De commissie begrijpt de bezorgde omwonenden wel en wijst ze daarom op een toezegging van de gemeente in augustus. Ze zeiden toen toe geluidsmetingen uit te voeren. Bij een overschrijding van de normen, kunnen de omwonenden toch de gemeente vragen om op te treden. Daarnaast zijn de lichtmasten van de padelbanen niet aangemerkt als lichtmasten. In het bestemmingsplan staat dat er maximaal 57 lichtpalen op sportpark De Wachtelenberg mogen staan, straks worden dat er 62. Dit kan wel een reden zijn om de vergunning af te wijzen. Een andere bezwaarmaker geeft ook aan dat er geen rekening is gehouden met het Natura2000-gebied dat op korte afstand ligt. Hierin geeft de commissie hem gelijk en ze stellen dat er nog een ‘quickscan’ moet worden uitgevoerd.

Bron: De Stentor