Gemeente ligt dwars bij oplossing herrie kinderopvang

In Voorst (Gelderland), ervaren buren van kinderdagverblijf Ut Trepke geluidsoverlast veroorzaakt door huilende, spelende en schreeuwende kinderen. Het kinderdagverblijf is akkoord met het voorstel van de buren voor de plaatsing van een geluidsscherm van 3 meter hoog tussen hun woningen en het kinderdagverblijf. Echter, de gemeente wil dit verzoek niet honoreren.

De situatie heeft geleid tot frustratie bij de directe omwonenden, die al meer dan twee jaar bezig zijn om de gemeente te betrekken bij het zoeken naar een oplossing voor dit probleem.

Geen vergunning verleend
Verantwoordelijk wethouder Bert Visser heeft aangegeven dat zo’n hoog erfafscheiding niet past bij dit specifieke gedeelte van het dorp. Hij stelt voor om in plaats daarvan te kiezen voor een lagere heg, een bakstenen muurtje dat bij de gevels past, of een laag klassiek hekwerk. Tussen het kinderdagverblijf en de
woning staan nu hoge bomen en beide gebouwen zijn circa 9 meter hoog, daardoor kan men zich afvragen waarom een scherm van 3 meter zo’n inbreuk zou spelen op het straatbeeld. Daarnaast is de gemeente bezorgd over de precedentwerking van het toestaan van zo’n hoog scherm, omdat dit zou betekenen dat soortgelijke verzoeken van andere inwoners ook moeten worden ingewilligd.

Geluidsmetingen
Om de situatie objectief te beoordelen, hebben de buren meerdere bureaus ingeschakeld voor geluidsonderzoek. Volgens de gemeente blijkt uit deze onderzoeken niet dat een geluidsscherm van 3 meter hoog daadwerkelijk de geluidsoverlast zou verminderen. Daarnaast is het onduidelijk wat de mogelijke effecten zouden zijn op de huizen van andere buren als zo’n scherm geplaatst zou worden, aangezien het geluid mogelijk weerkaatst kan worden naar aangrenzende woningen.

Een tegemoetkoming?
Hoewel de gemeente geen toestemming wil verlenen voor een scherm van 3 meter hoog, is wethouder Visser wel bereid om een geluidsscherm van maximaal 2 meter hoog toe te staan. Dit kan mogelijk helpen bij het verminderen van de geluidsoverlast. De eigenaar van kinderdagverblijf Ut Trepke en de buren benadrukken dat er geen sprake is van een ruzie tussen hen beide.

Bron: DeStentor