Gemeente Nijmegen blokkeert scherm bij emplacement

De plannen voor nachtelijk treinonderhoud op het spooremplacement in Nijmegen hebben geleid tot een conflict tussen de bewoners en ProRail. Hoewel beide partijen het erover eens zijn dat het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) en de uitbreiding van het station Nijmegen positieve ontwikkelingen zijn, zijn de bewoners bezorgd over mogelijke geluidsoverlast. Het geschil werd voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter, waar de bewoners hun zorgen uitten en de gemeente Nijmegen als afwezige partij werd bekritiseerd.

Bewoners willen minder geluidshinder
Hoewel de bewoners het PHS en de uitbreiding van het station steunen, willen ze dat het nachtelijke treinonderhoud uit de plannen wordt geschrapt. Vooral de geluidshinder, met name ’s nachts, baart hen zorgen. Het conflict speelt zich af bij de Raad van State in Den Haag, waar de bewoners de plannen aanvechten, terwijl aan de andere kant de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail de plannen verdedigen.

Gemeente Nijmegen als afwezige partij
Opmerkelijk genoeg ontbrak de gemeente Nijmegen als formele partij in het geschil, omdat de plannen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie vallen. De gemeente speelt pas een rol wanneer er een milieuvergunning moet worden verleend voor de nieuwe plannen. Deze vergunning houdt onder andere rekening met de toename van het geluidsniveau van 31 naar 45 decibel. Hoewel ProRail aangeeft dat dit binnen de wettelijke normen valt, zijn de bewoners van mening dat dit niet acceptabel is voor hun wijk.

De bestuursrechter stelde vast dat de gemeente Nijmegen in deze zaak formeel geen partij is, maar adviseerde de bewoners en ProRail om gezamenlijk naar de gemeente te stappen. De bewoners verwijten de gemeente tekortschieten in het ondersteunen van hun belangen. De gemeente heeft nog niet gereageerd op de kwestie, maar volgens ProRail vindt de gemeente een geluidsscherm op de geplande wal stedenbouwkundig niet verantwoord.

Uitstel beslissing maken
Vanwege de naderende vakantieperiode zal de Raad van State naar verwachting pas in september een beslissing nemen over de bezwaren van de bewoners. De bewoners hopen dat hun zorgen serieus worden genomen en dat er een oplossing wordt gevonden die zowel rekening houdt met de uitbreiding van het spoor als met de leefbaarheid van de buurt.

Bron: Omroep gld, RN7