Grootschalig onderzoek gezondheidsschade windturbines Drenthe

De gemeenten Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal hebben opdracht gegeven om onderzoek te doen naar geluid, waaronder laagfrequent geluid, in het gebied van windpark Drentse Monden & Oostermoer. In Europa is een dergelijke grootschalige geluidsmeting rond windmolenparken nog niet eerder gedaan. De opdracht omvat een nulmeting en blijvende monitoring zodat de veranderingen van ons leefmilieu ten gevolge van de windturbines goed in kaart worden gebracht. Met dit onderzoek willen de gemeenten gehoor geven aan omwonenden die hun zorgen uiten over gezondheidseffecten door het geluid van windturbines.

Primeur in Europa

Voor het onderzoek zijn technisch ingewikkelde geluidsmetingen nodig. Dit vereist capaciteit en specifieke apparatuur. Op advies van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) hebben de gemeenten daarom de bureaus LBP-Sight en DGMR gevraagd de geluidsonderzoeken gezamenlijk op te pakken. In Europa is een dergelijke grootschalige geluidsmeting rond windmolenparken nog niet eerder gedaan. Het geluidsonderzoek in het windparkgebied van Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Stadskanaal is dan ook een primeur. In de gemeenten Emmen en Coevorden bestaan ook plannen voor een dergelijk onderzoek. Daarvoor worden offertes bij de bureaus aangevraagd. 

Achtergrond

In het najaar van 2018 deden de GGD’en Drenthe en Groningen op verzoek van de windgemeenten een inventarisatie. Er werd gekeken of het haalbaar is om een regionaal bevolkingsonderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van windparken. In het voorjaar van 2019 werd aanbevolen om geluidsonderzoek uit te laten voeren. Deze gegevens kunnen worden gebruikt in de landelijke discussie rond de effecten van windparken en mogelijk bij toekomstige normstelling.

Daarnaast hebben de gemeenten zich aangesloten bij het landelijk Expertisenetwerk Windenergie, waar we gezamenlijk met de GGD’en pleiten voor het doen van landelijk onderzoek naar gezondheidseffecten. 

Bron: gemeente Borger-Odoorn