GGD: MKBA Luchtvaart onderschat geluidaspect

In de nieuwe richtlijnen voor een onderzoek naar de kosten van de luchtvaart telt volgens de GGD’en geluidsoverlast te weinig mee. De nieuwe richtlijnen bepalen dat het lawaai van de vliegtuigen pas wordt meegenomen in het onderzoek als deze het hele jaar hoger is dan 50 dB. De WHO heeft in 2018 in de ‘Environmental Noise Guidelines for the European Region’ nieuwe adviezen – en advieswaarden – gepubliceerd. Ten aanzien van luchtvaart doet de WHO de sterke aanbeveling om de jaargemiddelde geluidbelasting tot 45 dB overdag en 40 dB ’s nacht te beperken en passende maatregelen te nemen voor gebieden boven deze waarden.

De oproep van de GGD’en is een reactie op de Werkwijzer van de minister van infrastructuur voor zogenaamde maatschappelijke kosten-batenanalyses voor de luchtvaart. Zo worden niet alleen de economische kosten, maar ook de kosten voor het milieu en de gezondheid meegenomen. De Werkwijzer is gemaakt door economisch onderzoeksbureau SEO. Volgens hen is er geen wetenschappelijk onderbouwde methode om de grens te bepalen. Hier zijn de GGD’en het dus niet mee eens. In Engeland wordt dit al jaren gedaan. SEO wil hier niet op reageren, dat is volgens hen een taak voor de minister.

Voordelig voor de luchtvaart

Andere bureaus geven aan dat SEO de grens van 50 dB en andere waarden niet zomaar heeft getrokken. Zo is bijvoorbeeld extra reistijd als gevolg van minder luchtvaart zwaar overdreven. De maatschappelijke kosten-batenanalyses zullen gunstig zijn voor de luchtvaart. Hier zal namelijk uitkomen: hoe meer we vliegen, hoe meer welvaart er zal komen.

Door een motie van D66 en ChristenUnie zal er deze maand in de Tweede Kamer over de Werkwijzer gesproken worden.

Zorgen om WHO grens

Internationaal gezien tonen luchthavens en overheden hun bezorgdheid over deze adviezen en advieswaarden. Ondanks dat het slechts een aanbeveling betreft kunnen de advieswaarden leiden tot onrealistische verwachtingen bij omwonenden. Zowel op basis van de aanbeveling van de WHO, als de ervaringen van de GGD’s in de regio’s rond de Nederlandse luchthavens, is het volgens hen zinvol om de input uit nog te maken enquêtes ten aanzien van hinderbeleving te benutten. Zolang geen goede waarderingskengetallen beschikbaar zijn voor geluidsniveaus onder 50 dB voor overdag en ’s nachts, is het advies in de Werkwijze om de effecten dan voor geluidsniveaus te hanteren vanaf 50 dB.

Bronnen: Trouw, Rijksoverheid