GroenLinks Utrecht: aandacht kwetsbaren in actieplan

GroenLinks in de stad Utrecht wil dat er beter zicht komt op de gezondheidseffecten van geluid op kwetsbare groepen en dat de gemeente hier meer rekening mee gaat houden. Dat stelt GroenLinks raadslid Rachel Heijne donderdag tijdens een debat over het actieplan geluid. Met het actieplan wil de gemeente verkeerslawaai in de stad aanpakken en ervoor zorgen dat er genoeg stille plekken, zoals hofjes, te vinden zijn. 

Heijne: “Utrecht wil een gezonde stad zijn. Geluidsoverlast is de op één na de belangrijkste milieuoorzaak voor gezondheidsklachten. Sommige mensen kunnen hier slecht door slapen of krijgen er een hoge bloeddruk van. GroenLinks is daarom erg blij met het ambitieuze actieplan geluid, maar vindt het ook belangrijk dat er extra rekening gehouden wordt met kwetsbare groepen.”  

Dankzij eerdere vragen van GroenLinks wordt geluid nu toegevoegd aan de volksgezondheidsmonitor, die meet hoe het gaat met de gezondheid van Utrechters. Heijne wil dat de gemeente daarbij specifiek gaat onderzoeken wat de gezondheidseffecten van geluid zijn op ouderen en jonge kinderen, mensen met gezondheidsproblemen (fysiek en psychisch) en sociaal- economisch kwetsbare groepen. Deze gegevens kunnen vervolgens gebruikt worden om te bepalen welke extra maatregelen, zoals stil asfalt of gevelisolatie, nodig zijn.  

Hoogbouw 

Utrechtse bewoners in hoogbouw ervaren flink meer geluidsoverlast dan in laagbouw (33% en 24%). In Overvecht is er een fors verschil tussen het officieel berekende geluid en de ervaren overlast door bewoners. Dit komt waarschijnlijk doordat er standaard gemeten wordt met 4 meter en de hogere gebouwen in Overvecht minder afgeschermd zijn tegen geluid. Heijne: “Het mag niet zo zijn dat sociaal-economische omstandigheden, zoals wonen in een hoge flat, bepalen hoeveel geluidsoverlast iemand ervaart. Daarom moeten we hier nu al actie op ondernemen.” 

Bron: GroenLinks Utrecht