GroenLinks Sneek wil geluidaanpak bij tunnelherstel A7

De Prinses Margriettunnel op de snelweg A7 tussen Sneek en Joure kampt met ontwerpgebreken die hebben geleid tot schade aan het wegdek. De trekpalen, die de fundering van de tunnel vormen, bleken te licht, van onvoldoende kwaliteit en onvoldoende in de grond geslagen te zijn. Rijkswaterstaat is gestart met herstelwerkzaamheden die naar verwachting ongeveer een jaar zullen duren. Tegelijkertijd pleit de politieke partij GroenLinks voor het aanpakken van geluidshinder in de nabijgelegen dorpen Uitwellingerga en Oppenhuizen tijdens deze herstelperiode.

Ontwerpgebreken en herstelwerkzaamheden
Volgens Rijkswaterstaat deugde het ontwerp van de Prinses Margriettunnel uit de jaren zeventig niet ten opzichte van de hoeveelheid verkeer van nu. De gebruikte trekpalen zijn te licht en van onvoldoende kwaliteit. Bovendien zijn er te weinig trekpalen geplaatst en hadden ze dieper in de grond geslagen moeten worden. In december vorig jaar resulteerde dit in het omhoogkomen van een deel van het wegdek. Rijkswaterstaat is nu begonnen met het plaatsen van ruim 1450 nieuwe trekpalen, waardoor de gehele fundering van de tunnel vernieuwd en versterkt wordt. Ook worden de tunnelwanden steviger verankerd. Het is een unieke klus voor Rijkswaterstaat, waarvan de exacte verloop en kosten nog niet bekend zijn. De geschatte kosten worden echter op tientallen miljoenen euro’s geraamd.

Geluidshinder in nabijgelegen dorpen
Tijdens de herstelwerkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel ziet GroenLinks in Súdwest-Fryslân een kans om ook de langdurige geluidshinder in de nabijgelegen dorpen Uitwellingerga en Oppenhuizen aan te pakken. De inwoners van deze dorpen ervaren al geruime tijd overlast van het verkeersgeluid. GroenLinks pleit ervoor om de herstelwerkzaamheden te benutten om geluidswerende maatregelen te treffen en de geluidshinder te verminderen. Met de vernieuwing en versterking van de fundering en de versteviging van de tunnelwanden is dit volgens de partij een geschikt moment om de geluidshinder aan te pakken.

Bron: Leeuwarder Courant, Nederlands Dagblad