Het geluid van de verkiezingen in Rotterdam

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan. Daarom heeft Geluidnieuws voor u van één stad, Rotterdam, de verschillende partijen naast elkaar gezet. Het gaat hier dan natuurlijk vooral om de standpunten over geluid. De partijen die dit artikel zal beschrijven, zijn de partijen die in de Tweede Kamer drie of meer zetels hebben op volgorde van veel naar weinig zetels. Daarnaast hebben we Volt (die hoog in de landelijke peilingen staat) en Leefbaar Rotterdam (als huidige grootste partij van Rotterdam) erbij gezet.

VVD

Op gebied van luchtvaart wil de VVD de geluidruimte niet vergroten om zo het welzijn van de burgers te waarborgen. Ook willen ze dat de gemeente onderzoek naar elektrisch vliegen bevordert. Het geluid van asociale weggebruikers wil de partij verminderen met geluidsmeters, extra handhaving en snelheidsbeperkende maatregelen. Daarbij willen ze het gebruik van elektrische voertuigen aanmoedigen, waarbij mensen die dat nog niet kunnen betalen niet gestraft worden. Volgens de VVD horen windmolens niet op het land, omdat deze te veel lawaai maken voor de buren.
VVD is voorstander voor technische methodes, zoals de mosquito, om hangjongeren te weren. Om de geluidsoverlast van het nachtleven te beperken, wil de partij werken met meer 24-uurs vergunningen. Zo wordt de drukte gespreid. Daarnaast willen ze de overlast van festivals gaan meten, zodat de evenementen prettig blijven voor de gemeente. Ook krijgen de buren met de meeste overlast gratis toegangskaartjes. Tenslotte willen ze zorgen voor genoeg huisvesting voor studenten en zullen ze deze goed verspreiden om overlast te voorkomen.

D66

D66 vindt dat schepen in de Rotterdamse haven vanaf 2030 gebruik moeten maken van walstroom in plaats van generatoren. Ook willen ze dat het vliegveld van de stad minder gebruikt zal worden voor vakantievluchten. Op gebied van wegverkeer wil de partij de maximumsnelheid verlagen naar 30 km/h.
Over evenementen geeft D66 aan dat ze de druk op de parken willen verlichten door meer locaties te creëren. Daarnaast willen ze maatwerk per evenement leveren op eindtijden om zo de omgeving tegemoet te komen. Ook bij nachtclubs gaan ze het zo aanpakken. Net als VVD willen ze meer 24-uurs vergunningen. Daarbij willen ze de clubs op vaste plekken en krijgen de woningen eromheen geluidisolatie. Ook D66 geeft aan dat er meer studentenkamers moeten komen. Hoe ze de overlast van de studenten willen aanpakken, geven ze echter niet aan.

PVV

De PVV doet dit jaar niet mee aan de gemeenteraad verkiezingen in Rotterdam, omdat ze te weinig geschikte kandidaten konden vinden.

CDA

Op het gebied van luchtvaart wil het CDA geen groei meer. Ook niet als de vliegtuigen stiller worden. Om het geluid van het wegverkeer bij Pernis te verminderen, wil het CDA dat de A4 daar een overkapping krijgt. Voor de hele binnenstad willen ze het verkeersgeluid verminderen door een maximale snelheid van 30 km/h. Ook zullen er, om fietsen te stimuleren, snelfietsroutes worden aangelegd en dynamisch borden worden geplaatst, die aangeven hoeveel sneller je ergens met de fiets zou zijn. De CDA is het over windmolens eens met de VVD: deze willen ze op zee. Wel mogen deze van het CDA ook op industriegebieden geplaatst worden.
De hangjongeren wil het CDA bestrijden met veiligheidsbeleid, welzijnswerk en het aanspreken van ouders. Daarnaast willen ze samenscholingsverboden gebruiken op de korte termijn. Ook deze partij zet zich in voor het uitgaansleven, maar geeft aan dat hierbij de overlast voor omwonenden wordt meegewogen. Ze geven aan dat bij het wonen in de stad overlast onvermijdelijk is, maar dat leefbaarheid bij hun centraal staat.

SP

Over luchtvaart heeft de SP niks te melden. Deze partij wil dat er het walstroom netwerk wordt uitgebreid in de havens. De SP heeft het ook over de A4 bij Pernis. Deze vinden zij volkoen nutteloos, als er niet eerst geïnvesteerd wordt in OV. Ook geven ze aan dat ze op plekken waar overmatige geluidsoverlast is, maatregelen willen treffen; zoals schermen, meer autovrije zones, meer en bredere fietspaden en een lagere maximumsnelheid. Daarnaast willen ze hubs waar alle bestellingen geleverd worden, die daarna door elektrische fietsers en busjes worden afgeleverd op locatie. Op het gebied van windmolens, vinden ze dat deze wel op land geplaatst mogen worden, maar dat de omwonenden gecompenseerd moeten worden.
Voor hangjongeren wil de SP een plek zoeken om zonder overlast te veroorzaken toch te kunnen afspreken. Voor evenementen wil de partij onderzoek naar een locatie voor een poppodium. Deze locatie is een plek waar geen geluidsoverlast veroorzaakt wordt. Daarnaast wil de SP dat de gemeente de locaties van evenementen stuurt en spreidt om zo de lasten en lusten te delen.

Partij van de Arbeid

Van de PvdA was nog geen volledig verkiezingsprogramma voor Rotterdam beschikbaar. Wel blijkt uit de Rotterdamse PvdA-website dat ze willen dat de duurzame energie wordt opgewekt in de haven. Hieruit valt af te leiden, dat ze daar dus de windmolens willen plaatsen. Verder willen ze dat het autoverkeer afneemt, door vervoer te voet, op de fiets, met het openbaar vervoer en overstappen op bus, tram of metro makkelijker te maken.

GroenLinks

Deze partij wil Rotterdam The Hague Airport sluiten. Om de asociale rijders tegen te werken, willen ze gebruik maken van lawaaifliters. Daarom dringen ze ook bij de landelijke overheid aan om de wetgeving rondom dit onderwerp te verbreden. Om de overlast van het wegverkeer in te perken wil GroenLinks de maximumsnelheid in woonstraten veranderen naar 30 km/h. Daarnaast willen ze de overlast door bezorgbusjes verminderen door hier een snelheidsbeperkers op te zetten. Om de druk op de chauffeurs te verlagen gaan ze in gesprek met de postbedrijven en krijgen deze dan ook ten alle tijden de boetes voor te snel rijden. Ook willen ze de fietsinfrastructuur verbeteren. De windmolens moeten volgens GroenLinks in de havens gebouwd worden. Ook zullen de huidige exemplaren vervangen worden door grotere, waarbij op de omwonenden gelet wordt. Daarnaast willen ze lege daken gebruiken voor niet alleen zonnepanelen maar ook voor windmolens, en daarnaast waterberging, terrassen, speelplekken, fruitteelt en natuurlijk vergroening.
GroenLinks wil dat de nachtclubs en podia hun gebouwen goed isoleren als dat nodig is om geluidsoverlast te voorkomen. Verder willen ze de groei van het nachtleven bevorderen, maar blijven ze hierbij wel in gesprek met de omwonenden.

Partij van de Dieren

Deze partij wil ook dat de luchthaven van Rotterdam sluit. De PvdD geeft aan dat ze willen dat Rotterdam in 2030 klimaatneutraal zal zijn en dat ook de haven hiermee geholpen wordt door de gemeente. Dit zal voor meer elektrische voertuigen zorgen, dus voor een stillere stad.
Voor evenementen mogen er, als het aan de PvdD ligt, geen parken meer gebruikt worden. Deze moeten plaatsvinden aan de rand van de stad.

ChristenUnie

Ook deze partij wil dat Rotterdam The Hague Airport sluit. In de haven wil de partij kortingen voor schone en stille schepen. Daarnaast willen ze met het Havenbedrijf meer walstroom aanleggen. Om geluidsoverlast te verminderen wil de ChristenUnie dat een deel van de A13 wordt afgewaardeerd tot stadsweg met minder rijstroken. Daarnaast willen ze dat er binnen de ring een maximale snelheid is van 30 km/h en zal er meer ruimte voor fietsers en voetgangers komen ten koste van de auto. Zo komen er bijvoorbeeld fietssnelwegen als het aan de ChristenUnie ligt. De partij wil grootschalige windprogramma’s waarin wordt overlegd met omwonenden, grondbezitters en andere belanghebbenden. Ook krijgen zij de eerste kans om te teken op minimaal de helft van de investering.
Bij grootschalige evenementen wil de partij bij vergunningen inzetten op o.a. maatregelen tegen geluidsoverlast. Daarnaast wil de ChristenUnie het vuurwerkverbod handhaven om overlast te voorkomen.

Forum van Democratie

Hoewel het FvD vorige keer meedeed met Leefbaar Rotterdam, hebben ze dit keer besloten als individuele partij op de lijst te staan. Over Rotterdam zelf hebben ze geen plannen geschreven.
Op gebied van geluid geeft het landelijke FvD aan geen windturbines meer te willen.

Volt

Deze partij is een nieuwkomer. De partij geeft aan dat het windenergie wil. De plek hiervan laten ze nog in het midden. Op het gebied van wegverkeer willen ze Rotterdam een fietsstad en een autoluwe stad maken. Dit doen ze door middel van een betere infrastructuur voor fietsen; zoals fietssnelwegen.
Volt wil de balans tussen het nachtleven en de leefbaarheid van de stad houden door de motie ‘Proef Horeca: als je het doet, doe het dan goed’ te steunen. Hierbij gaat het om flexibele openingstijden in verschillende uitgaansgebieden. Ook willen ze een toezegging doen over het gebied waar meer uitgaansgelegenheden zich zullen vestigen. Ook willen ze het Agent-of-Change principe uit Londen gebruiken: de nieuwkomer past zich aan.

Leefbaar Rotterdam

Leefbaar Rotterdam is van plan de asociale autorijders aan te pakken door ze op heterdaad te betrappen en een wielklem te geven. Ook wil de partij een nieuwe metrotunnel. Eerst zal dat wel leiden tot overlast van bouwverkeer, maar uiteindelijk kunnen dan meer mensen gebruik maken van de ondergrondse metro. Dit zorgt voor een stiller Rotterdam. Ook Leefbaar Rotterdam wil de windturbines alleen op zee.
Ook Leefbaar Rotterdam wil meer huizen voor studenten. Ze geven niet aan hoe ze de overlast van deze studenten gaan inperken. Daarnaast wil de partij de Danceparade terugbrengen in Rotterdam en meer nachtleven naar Rotterdam brengen. Ook willen ze meer festivals, maar hierbij houden ze wel rekening met omwonenden.

Bronnen: VVD Rotterdam, D66, Algemeen Dagblad, CDA, SP Rotterdam, PvdA Rotterdam, GroenLinks Rotterdam, Partij van de Dieren, ChristenUnie Rotterdam, FVD, Volt Europa Rotterdam, Leefbaar Rotterdam