Hogere snelheid trein Groningen-Duitsland

De treinen zullen tussen Hoogezand en Zuidbroek sneller gaan rijden als onderdeel van een verbeterde treinverbinding tussen Groningen en Bremen. ProRail voert de benodigde aanpassingen uit in opdracht van de provincie Groningen en in samenwerking met de gemeente Midden-Groningen, zodat de nieuwe dienstregeling in 2025 kan ingaan. Op het traject van Hogezand naar Duitsland is er nu nog meer dan 3 dB geluidruimte tot de geluidplafonds, dus waarschijnlijk zullen er geen geluidmaatregelen voor deze snelheidsverhoging wettelijk nodig zijn.

Wat zal dit bijdragen?

De snelheidsverhoging houdt in dat de treinen tussen Hoogezand-Sappemeer en het Muntendammerdiep in Zuidbroek 130 km per uur zullen gaan rijden, en tussen station Scheemda en station Winschoten wordt de snelheid verhoogd naar 120 km per uur. Dit geldt ook voor het spoor tussen Bad Nieuweschans en de grens met Duitsland, en vanaf de grens naar Leer.

Vanaf 2025 zal er naast de bestaande treinen ook één sneltrein per uur van Winschoten naar Leer en terug rijden op werkdagen en in het weekend. Dit zal zorgen voor verbeterde aansluitingen met Bremen voor inwoners van de gemeente Midden-Groningen, met overstapmogelijkheden in Winschoten, en meer beschikbare zitplaatsen in de stoptreinen door de extra sneltrein Winschoten

Deze aanpassingen zijn ook onderdeel van het Spoorplan Noord-Nederland en zijn nodig voor toekomstige dienstregelingen naar Eemshaven, Delfzijl/Roodeschool, Leeuwarden en Veendam-Stadskanaal, zodat reizigers vanuit Midden-Groningen direct kunnen doorreizen naar deze bestemmingen.

Maatregelen van ProRail

Voor de snelheidsverhoging naar 130 km per uur zullen er werkzaamheden plaatsvinden om het baanlichaam te verstevigen, waarbij enkele sloten verlegd moeten worden en het talud verbreed en verstevigd moet worden. Waar verlegging niet mogelijk is, zal ProRail kiezen voor alternatieve maatregelen zoals het plaatselijk aanbrengen van stalen damwanden of walbeschoeiingen. De werkzaamheden zullen voornamelijk in 2024 plaatsvinden, waarbij geprobeerd wordt om mogelijke overlast zoals extra transportbewegingen en geluid tot een minimum te beperken.

ProRail onderzoekt ook de mogelijke effecten van de snelheidsverhoging op het geluid en neemt waar mogelijk maatregelen om geluidshinder te verminderen en te voorkomen, conform wettelijke regels voor treinverkeer. In Nederland is er geen wettelijke regeling voor trillingen door treinverkeer, maar ProRail hanteert regels en richtlijnen wanneer hinder wordt gemeld.

Bron: Wunderline