Informatiemodel Geluid versie 1.0 beschikbaar

De geluidinformatie die het rijk, provincies, gemeenten en waterschappen gaan leveren aan de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) is heel divers. Het varieert van verkeersgegevens, geluidproductiegegevens tot en met gegevens die zijn vastgesteld op een besluit. In het Informatiemodel Geluid staan de afspraken, technische eisen en aanleverspecificaties waaraan de gegevens moeten voldoen. Na verwerking van de commentaren uit de consultatie is versie 1.0 vastgesteld en in november 2020 gepubliceerd.

Van 2 juni tot en met 3 juli 2020 lag het Informatiemodel Geluid in consultatie. Alle belanghebbenden waren uitgenodigd om hun zienswijze in te dienen. Het overzicht van ontvangen reacties en wat we daarmee hebben gedaan, vind je in het consultatierapport.

In het IM Geluid staan onder meer de afspraken over de structuur van gegevens als:
•    Geluidproductieplafonds, (wegen, spoor en industrieterreinen);
•    Basisgeluidemissies (wegen, lokaal spoor);
•    Windturbines (geluidbrongegevens);
•    Luchthavens en schiet- en springterreinen (contouren).

Van dit model zijn ook technische bestanden beschikbaar: 
•    de schema’s v1.0 als XSD bestand
•    het informatiemodel (UML) als .EAP en .XMI bestand
•    de waardelijsten als CSV comma-separated values  bestand
Je vindt deze in het  technisch register


Vragen

Heb je vragen over IMgeluid of de Centrale Voorziening Geluidgegevens? Neem dan contact op met cvgg@rivm.nl.

Bron: RIVM