Inmenging RTHA bij burgernetwerk

BTV-Rotterdam heeft kritiek op het burgernetwerk dat geluid zal meten rondom Rotterdam The Hague Airport. De vereniging van omwonenden is het niet eens met de inmenging van de luchthaven zelf. Voor dat netwerk is na aangenomen moties geld vrijgemaakt door de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam. Echter lijkt het vliegveld zich nu een regierol toe te eigenen.

In het Burgermeetnet Geluid wil de gemeente de provincie bewoners actief betrekken bij het meten en monitoren van geluidsniveaus in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). De resultaten van deze metingen worden gebruikt om een gedetailleerder beeld te krijgen van de geluidsbelasting en om mogelijke oplossingen te verkennen die de leefbaarheid voor omwonenden kunnen verbeteren.

De bewoners valt het op dat het vliegveld al snel werd betrokken bij het oprichten van het netwerk, terwijl zij zelf helemaal niet aan de tafel zijn uitgenodigd. Dit terwijl op de website van DCMR staat dat ze van plan zijn “in samenwerking met bewoners rondom Rotterdam The Hague Airport (RTHA) het Burgermeetnet Geluid op te zetten.” “Het vliegveld is de enige partij die financiële belangen heeft bij uitkomsten van het meetproject”, aldus de brief van BTV-Rotterdam aan Provinciale Staten, gemeenteraadsleden en milieudienst DCMR. De vereniging wil graag weten wat de inbreng van het vliegveld is en waarschuwt daarbij milieudienst en volksvertegenwoordigers voor een mislukking. Daarbij geven ze aan: “Het lijkt ons onwenselijk dat een commercieel bedrijf zich mengt in een burgermeetnetwerk.” Zij vinden het niet voor niets een netwerk van burgers, niet van het vliegveld.

DCMR laat in een reactie weten dat RTHA geen invloed heeft op of inspraak heeft in de formulering van rapportages of de plaatsing van apparatuur.

Bronnen: DCMR, Schiphol Watch