Innovatie-competitie spoortrillingen opgezet

ProRail organiseert een innovatie-competitie voor ondernemers. ProRail is op zoek naar innovatieve maatregelen aan de infrastructuur, die spoortrillingen helpen verminderen. Dit is nodig, want het vervoer per spoor neemt toe en tegelijkertijd wordt vaker bij het spoor gebouwd. Dit leidt tot een toename van hinder door spoortrillingen.

Meer treinen en meer huizen

Trillinghinder door spoorvervoer is een actueel probleem. Rond het spoor zijn soms trillingen voelbaar. Van passerende treinen. Of van werkzaamheden aan het spoor of station. Het ontstaan van trillingen én het effect van maatregelen zijn moeilijk te voorspellen. Spoorvervoer is belangrijk voor een duurzamere wereld. Er gaan komende jaren meer treinen rijden en treinen worden ook langer. Daarnaast wordt steeds vaker bij het spoor gebouwd. Zonder maatregelen zal de hinder door spoortrillingen toenemen.

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voert ProRail de Innovatieagenda Bronaanpak Spoortrillingen uit. Elke situatie vraagt om maatwerk. De samenstelling van de bodem, het soort trein, de belading ervan, de rails en het type woning spelen allemaal een rol.

Spoortrillingen beperken

Er bestaan al enkele maatregelen om spoortrillingen te beperken, die worden nu getest. Andere maatregelen zijn kostbaar of ingrijpend. Daarom is ProRail op zoek naar slimme maatregelen aan de infrastructuur die spoortrillingen kunnen verminderen. ProRail geeft ondernemers de kans om hun ideeën uit te werken in een business case en proefplan. De meest kansrijke innovaties gaan we testen in de praktijk.

Daarom is ProRail deze innovatie-competitie (Small Business Innovation Research of SBIR) gestart. Daarin zijn ze op zoek naar slimme maatregelen aan de infrastructuur die spoortrillingen kunnen verminderen. ProRail geeft ondernemers de kans om hun ideeën uit te werken in een business case en proefplan. De meest kansrijke innovaties gaan ze testen in de praktijk.

Bron: ProRail