Inspraak Regeling gevelisolatie Schiphol tot 5 feb.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Regeling gevelisolatie Schiphol 2023 voor.

In een brief naar de Tweede Kamer van 10 december 2021 is al aangekondigd dat er een breed programma komt om de geluidhinder rondom Schiphol terug te dringen. Dit vanwege de gezondheid van omwonenden en de leefomgevingskwaliteit. Deze Regeling is de eerste stap, voor de woningen waar de geluidbelasting het hoogst is.

Doel

Het doel van de regeling is om woningen in de nabijheid van de luchthaven Schiphol, te kunnen voorzien van geluidwerende maatregelen. Om precies te zijn gaat het om de woningen binnen de zogeheten 60 dB Lden contour. Deze geluidwerende maatregelen moeten bijdragen aan de vermindering van het geluid binnenshuis en daarmee aan de bescherming van de bewoners.

Uw reactie

Men kan tot en met 5 februari 2023 hier reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting. In het bijzonder geven ze aan geïnteresseerd te zijn in wat men vindt van de reactietermijnen om te reageren op het onderzoek en het aanbod tot geluidwerende maatregelen. 

Bron: Overheid.nl