Internetconsultatie Aanvullingsregeling geluid

Van 8 juni tot en met 20 juli 2020 is de Aanvullingsregeling geluid Omgevingswet in consultatie. Deze ontwerpregeling is een uitwerking van het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet. Met de ontwerpregeling worden onder meer de rekenregels voor het geluid van wegen, spoorwegen en industrieterreinen geïntegreerd in het Stelsel van de Omgevingswet. Iedereen die dat wil kan reageren via de internetconsultatie.

Belangrijk doel van het aanvullingsspoor geluid is het voorkomen van de onbeheerste groei van geluidbelastingen op geluidgevoelige gebouwen.

De Aanvullingsregeling geluid wijzigt vooral de Omgevingsregeling. Het wijzigt ook de Invoeringsregeling Omgevingswet. De regels gaan over dezelfde geluidsbronnen die de Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer tot 2022 reguleren.

Bron: Rijksoverheid