Internetconsultatie ‘Balanced Approach’ Schiphol start

De regering heeft in juni een besluit genomen die de toekomst van Schiphol zal bepalen. De Balanced Approach procedure heeft de intentie om een evenwicht te vinden tussen waarde van een internationale luchthaven en de kwaliteit van leven rondom het vliegveld. Om dit doel te bereiken heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers een consultatiedocument naar voren gebracht.

Europese Wetgeving
De Balanced Approach procedure is een naleving van de Europese wet- en regelgeving. Wanneer een EU-lidstaat een geluid gerelateerde exploitatiebeperking wil introduceren op een luchthaven met meer dan 50.000 vliegtuigbewegingen per jaar, moet een regering zo’n procedure volgen. Het reduceren van vliegbeweging heeft veel gevolgen. De belangen van luchtvaartmaatschappijen, Schiphol, bedrijven, omwonenden en reizigers worden daarom allemaal in overweging genomen bij het besluit. De Europese Balanced Approach procedure vereist dat voordat er tot dit besluit wordt overgegaan, alle andere mogelijkheden worden verkent. Daarom is er nu een consultatiedocument opgesteld met drie verschillende combinaties van maatregelen.

Consultatie
Verschillende adviesbureaus hebben de drie combinaties van maatregelen uitgewerkt tot een consultatiedocument. Daarbij keken ze zowel naar het terugdringen van het geluid, als de financiële gevolgen die het zal hebben. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat twee digitale informatiebijeenkomsten houden waarin een toelichting van de drie verschillende combinaties gegeven zal worden. Alle belanghebbenden zijn uitgenodigd om hun inbreng te geven. Zo kan dit over de selectie, samenstelling, effect en wenselijkheid van de maatregelen. Deze reacties zullen ter overweging genomen worden bij de uiteindelijke keuze. Deze zal voor advies bij de Europese Commissie worden aangedragen zodat het daarna ingevoerd kan worden.

Wilt u ook meedoen aan de consultatieronde? Dan kunt u zich aanmelden via internetconsultatie.nl

Bron: Overheid.nl, PITANE.BLUE