Investering voor ramen met actieve noise cancellation

DeNoize, een Delftse startup die zich richt op het terugbrengen van geluidsoverlast in binnenruimten, ontvangt een investering van € 200.000 van investeringsfonds UNIIQ.  Met deze investering kan het bedrijf haar geluidswerende ruiten verder ontwikkelen en de volgende stappen zetten in de technische validatie.

Er is geluidsoverlast binnen steden vanwege onder andere vlieg- en autoverkeer. Bestaande maatregelen als dubbele beglazing en geluidswallen zijn vooral effectief voor geluid in een specifiek stuk van het spectrum, het midden- tot hoogfrequent geluid. Dit terwijl veel bronnen van geluidsoverlast in steden laagfrequent geluid produceren. Alleen  al in Nederland zorgt dit voor bijna een miljoen mensen die ernstige hinder ondervinden van verkeer; zoals slaapverstoring, wat jaarlijks naar schatting leidt tot bijna 800 gevallen van hartziekten die hier direct gevolg van zijn.

DeNoize heeft een methode ontwikkeld om ervoor te zorgen dat geluid lastiger binnendringt door raampartijen.  Dit doet het bedrijf door ramen zodanig te laten trillen dat de geluidsgolven van buitenaf exact worden gespiegeld, om zo het geluidsniveau binnen tot wel 90% te doen verminderen. De komende periode wordt in samenwerking met o.a. Royal Schiphol Group onderzoek gedaan met het eerste prototype. Aman Jindal, CEO van DeNoize: “De investering van UNIIQ maakt het mogelijk om het komende jaar een sterk bewijs te leveren voor het systeem dat DeNoize ontwikkelt. Dit moet ertoe leiden dat we in de loop van 2022 voor het eerst een DeNoize systeem in een real-life setting kunnen gebruiken.”

Bron: Innovation Quarter