Jaarrapportage 2019 Stichting Laagfrequent geluid

Laagfrequent geluid, dat een frequentiebereik heeft van 0-125 Herz, wordt door melders vaak omschreven als brommen, dreunen, zoemen of een dreunend,pulserend geluid. Ook de vergelijking met het geluid van een op afstand draaiende dieselmotor wordt regelmatig gemaakt. Het is het derde jaar op rij dat Stichting Laagfrequent geluid een overzicht van de Laagfrequent geluid (LFg) – problematiek presenteert.

Jaarrapport

Ook dit jaar bevat de jaarrapportage een samenvatting van de LFg-materie, statistieken van diverse LFg-aspecten en alle meldingen die in 2019 bij de Stichting Laagfrequent geluid zijn binnengekomen.

In 2019 is (laagfrequent) geluid volop in de belangstelling komen te staan. In media, op medisch gebied, bij milieu- en gezondheidsorganisaties en in de politiek groeit het besef dat (LF) geluid grote impact heeft op de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren van een steeds groter deel van de bevolking. Daarbij beperkt de problematiek zich niet tot hen die het bewust waarnemen. Uit medisch onderzoek wordt steeds duidelijker dat blootstelling aan LFg schadelijk kan zijn voor iedereen.

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) toonde in 2018 al aan dat 8,1% van de bevolking ten minste enige hinder, en 2,2% ernstige hinder van LFg ondervindt. Dat komt overeen met maar liefst 1.300.000, respectievelijk 340.000 mensen in Nederland. Het RIVM concludeert dan
ook “dat de gevonden hinderpercentages een indicatie geven dat blootstelling aan LFg een probleem is dat niet onderschat mag worden en dat de omvang van het probleem een signaal voor de overheid vormt om deze overlast in beleid mee te wegen”.

Bron: Stichting Laagfrequent geluid